Usled izvođenja radova na izgradnji i rekonstrukciji ulica Prvoslava Stojanovića, Dimitrija Tucovića, Voje Radića, Laze Marinkovića i Aleksandra Mike Mudrića u Kragujevcu, uvodi se privremeni režim saobraćaja u ovim ulicama u periodu od 03.09.2020. godine do 23.10.2020. godine u dve faze i to:

– I Faza u periodu od 03.09.2020. godine do 28.09.2020. godine

– II Faza u periodu od 29.09.2020. godine do 23.10.2020. godine

U periodu I Faze vozilo javnog transporta putnika na liniji sa oznakom 4 upućuje se iz ulice Daničićeve u ulicu Bulevar kraljice Marije, levo u Gružansku i dalje registrovanom trasom.

Za vreme izmene režima saobraćaja vozila će na izmenjenoj trasi koristiti postojeća registrovana stajališta