Услед извођења радова на изградњи и реконструкцији улица Првослава Стојановића, Димитрија Туцовића, Воје Радића, Лазе Маринковића и Александра Мике Мудрића у Крагујевцу, уводи се привремени режим саобраћаја у овим улицама у периоду од 03.09.2020. године до 23.10.2020. године у две фазе и то:

– I Фаза у периоду од 03.09.2020. године до 28.09.2020. године

– II Фаза у периоду од 29.09.2020. године до 23.10.2020. године

У периоду I Фазе возило јавног транспорта путника на линији са ознаком 4 упућује се из улице Даничићеве у улицу Булевар краљице Марије, лево у Гружанску и даље регистрованом трасом.

За време измене режима саобраћаја возила ће на измењеној траси користити постојећа регистрована стајалишта