Допуна персонализоване еКГ картице

Шта је алијас број персонализоване еКГ картице за превоз?
  • Број картице је једанаестоцифрени број одштампан на полеђини Ваше eKГ картице.
  • Првих десет цифара су број (алиас) картице, последња цифра је контролни број картице.
  • Потребно је да унесете све цифре са контролним бројем.
  • Број картице са примера био би 01500000006

НАПОМЕНА: При извршеној уплати, потребно је да прође 2-3 сата, како би допуна на Вашој персонализованој еКГ картици била активна.