еКГ - систем електронске наплате

Постоје четири врсте картица. Tо су персонализоване, неперсонализоване и дневне еКГ картице, као и карте за једну вожњу (купују се код возача). Картице је потребно допунити или купити пре почетка вожње на једном од 80 продајних места. Путник који нема еКГ картицу мора припремити тачан износ цене карте и купити је код возача. Све картице у систему, осим карата купљених код возача, морају да се ОТКУЦАЈУ приликом уласка у возило на валидатору који се налази у зони предњих врата.

Персонализована еКГ картица

Корисницима који свакодневно користе јавни превоз, препоручујемо персонализовану еКГ картицу.

Издаје се на име корисника, садржи личне податке и фотографију ради визуелне контроле и није преносива на другог корисника.

Персонализовану картицу можете израдити само у просторијама ЈКП Шумадија – Кориснички сервис Сектора ЈТП  /Код Крста/.

Цена израде персонализоване картице је 300 динара, важи 3 године од датума издавања. Цена допуне зависи од категорије картице. Све картице је могуће допунити месечном допуном или пак годишњом (осим за категорију незапослена лица), док полумесечне допуне постоје само за категорије грађани Републике Србије и страни држављани.

Категорија А1 за грађане Републике Србије представља основну категорију за превоз без попуста, на коју имају право сви грађани са пребивалиштем на територији Републике Србије. Издаје се само уз важећу личну карту.

За категорије које остварују право на превоз са попустом или бесплатан превоз прилаже се додатна прописана документација.

Процедура издавања персонализоване картице:

– Доставите документа неопходна за издавање персонализоване еКГ картице у односу на категорију за коју подносите захтев (грађани Републике Србије, пензионери, студенти, незапослени…)

– Фотографисање се врши на лицу места;

– Картица са персонализованим подацима се штампа и активира у систему;

– Потписујете захтев за издавање картице и пристанак за обраду личних података и еКГ картица је ваша.

ОТКУЦАЈТЕ Вашу персонализовану еКГ картицу сваки пут када уђете у возило.

Персонализована еКГ пластична картица – предња страна

Персонализована еКГ пластична картица – задња страна

Неперсонализована еКГ картица

Неперсонализована еКГ картица је електронски новчаник, који можете допуњавати жељеним износом који ће се при свакој вожњи умањивати за вредност једне вожње. Износ са картице можете искористити било када након уплате, без временског ограничења. Ове картице могу се накнадно допуњавати на више од 80 продајних места широм града.

Ову картицу можете купити на сваком продајном месту по цени од 250 динара, и допуњавати је жељеним износом кредита који ће се трошити сваки пут када ОТКУЦАТЕ Вашу картицу. Појединачна уплата кредита може највише износити 2500 динара, а максимални кредит који можете имати на картици износи 5000 динара.

У случају немогућности коришћења картице услед оштећења, кредит са оштећене картице биће Вам пренет на нову.

И неперсонализовану еКГ картицу ОТКУЦАЈТЕ сваки пут када уђете у возило.

 

Неперсонализована еКГ пластична картица – предња страна

Неперсонализована еКГ пластична картица – задња страна

Дневна временска еКГ картица

Дневна временска еКГ картица (неперсонализована папирна картица) представља посебну категорију карата.

Овај тип карте, од 1. маја, можете купити на свим еКГ продајним местима као и у просторијама Градске агенције за саобраћај, по цени од 40 динара.

Постоји 3 типа дневних еКГ карата. То су карте за 1, 3 или 5 дана.

Дневна карта за 1 дан важи 24 сата од првог ОТКУЦАВАЊА карте, односно од прве вожње за коју сте је искористили.

Тродневна временска карта важи 72 сата од момента првог ОТКУЦАВАЊА, за неограничен број вожњи у том временском интервалу.

Петодневна временска карта важи 120 сати од момента првог ОТКУЦАВАЊА, за неограничени број вожњи у том временском интервалу.

Важење дневне временске еКГ картице је највише 90 дана од датума куповине.

И овај тип карте потребно је ОТКУЦАТИ при сваком уласку у возило да би карта била важећа.

Неперсонализована еКГ папирна картица – предња страна

Неперсонализована еКГ папирна картица – задња страна

Карта купљена код возача

Ово је индивидуална карта за једну вожњу која се продаје код возача. Цена ове карте је 160 динара, путник је у обавези да припреми тачан износ који је неопходан за куповину карте.

Карте за једну вожњу се не очитавају, већ издавањем код возача улазе у електронску евиденцију.

Возач је у обавези да Вам изда слип од купљене карте.

Постоје четири врсте картица. Tо су персонализоване, неперсонализоване и дневне еКГ картице, као и карте за једну вожњу (купују се код возача). Картице је потребно допунити или купити пре почетка вожње на једном од 80 продајних места. Путник који нема еКГ картицу мора припремити тачан износ цене карте и купити је код возача. Све картице у систему, осим карата купљених код возача, морају да се ОТКУЦАЈУ приликом уласка у возило на валидатору који се налази у зони предњих врата.

Откуцавање персонализованих еКГ картица

Персонализоване картице се морају очитати приликом уласка у возило како би биле исправне приликом контроле. Припремите своју картицу пре уласка у возило. По уласку у возило, прислоните картицу на екран валидатора. Валидатор звучним сигналом и поруком на екрану обавештава путника о успешном очитавању (зелени екран). Уколико картица нема одговарајућу електронску допуну, валидатор се оглашава одговарајућом визуелном и звучном поруком.

Откуцавање неперсонализованих еКГ картица

Припремите своју картицу пре уласка у возило. По уласку у возило, прислањањем картице на екран валидатора активира се основна карта за једну вожњу која важи за возило у коме се налазите у тренутку валидације, а кредит на картици умањује за износ од 70 динара. Валидатор звучним сигналом и поруком на екрану обавештава путника о успешном очитавању (зелени екран). Уколико на картици нема довољно кредита, валидатор се оглашава одговарајућом визуелном и звучном поруком.

Картица се обавезно валидира приликом сваког преседања како би била исправна приликом контроле. Уколико је следеће преседање из аутобуса у аутобус у периоду од 120 минута од прве валидације – приликом следеће валидације Ваш кредит ће бити умањен за још 20 динара. Приликом сваке наредне валидације у истих 120 минута, Ваш кредит ће бити умањен за 0 динара.

Откуцавање дневне временске еКГ картице за 1, 3 или 5 дана

Дневне карте важе од момента откуцавања 1, 3 или 5 дана. Морају се очитати при сваком преседању, како би биле исправне приликом контроле. Припремите своју картицу пре уласка у возило. По уласку у возило, прислоните картицу на екран валидатора. Валидатор звучним сигналом и поруком на екрану обавештава путника о успешном очитавању.

Комплетно упутство о коришћењу еКГ картица можете погледати на нашем youtube каналу, на следећем линку.

Постоје четири врсте картица. Tо су персонализоване, неперсонализоване и дневне еКГ картице, као и карте за једну вожњу (купују се код возача). Картице је потребно допунити или купити пре почетка вожње на једном од 80 продајних места. Путник који нема еКГ картицу мора припремити тачан износ цене карте и купити је код возача. Све картице у систему, осим карата купљених код возача, морају да се ОТКУЦАЈУ приликом уласка у возило на валидатору који се налази у зони предњих врата.

Допуна персонализованих еКГ картица

Месечна допуна персонализованих картица обавља се од 25. у месецу за наредни месец и од 1. до 24. за текући месец. Месечна допуна је важећа од првог до последње дана у месецу за који је уплаћена.

Код полумесечних допуна за кориснике персонализованих картица за грађане Републике Србије (категорија А1) и странце (категорија А2), допуна за прву половину месеца важи од првог до 15. и за допуне за другу половину месеца од 16. до краја месеца. Полумесечне допуне се могу купити од 25. дана у месецу за прву половину наредног месеца и до 9. дана у месецу за текући месец или од 10. до 24. дана у месецу за другу половину текућег месеца.

Сви корисници уплатом износа предвиђеног за месечне односно полумесечне или пак годишње допуне на киосцима и малопродајним објектима на којима је истакнут лого еКГ-а , имају право на неограничен број вожњи.

За већину категорија могуће је купити и годишњу допуну у трајању од 365 дана чија је цена једнака збиру 11 месечних допуна и која важи од прве валидације.

Продавцу дајете своју еКГ картицу, коју он прислања на уређај за допуну и по Вашем налогу, бира тип допуне који сте навели. Систем врши проверу и одобрава трансакцију. Након обављене трансакције, терминал за допуну штампа одговарајући исечак који садржи број Ваше картице, тип и цену купљене допуне, а продавац Вам враћа Вашу картицу и исечак о успешној допуни. Препоручујемо Вам да проверите да ли подаци на исечку одговарају броју допуњене картице, типу и износу допуне коју сте платили. Исечак сачувајте. Овим је Ваша картица успешно допуњена.

Комплетан ценовник по категоријама можете погледати овде.

Допуна неперсонализованих еКГ картица

Овај тип картица представља електронски новчаник за вожњу у јавном превозу. Корисник картицу купује по цени од 250 динара и допуњује жељеним новчаним износом на киосцима и малопродајним објектима на којима је истакнут лого еКГ-а, а у возилу њоме плаћа превоз. Може да се допуни неограничен број пута, при чему је максимални износ једне трансакције 2.500 динара, а максималан тренутни износ на картици 5.000 динара.

Продавцу дајете своју еКГ картицу, коју он прислања на уређај за допуну и по Вашем налогу, уноси жељени износ кредита. Систем врши проверу и одобрава трансакцију. Након обављене трансакције, терминал за допуну штампа одговарајући исечак који садржи број Ваше картице, износ обављене трансакције и нови износ кредита на картици, а продавац Вам враћа Вашу картицу и исечак о успешној допуни. Препоручујемо Вам да проверите да ли подаци на исечку одговарају броју допуњене картице и износу допуне коју сте платили. Исечак сачувајте. Овим је Ваша картица успешно допуњена.

Врста карте
Време трајања карте
Цена карте
Карта за једну вожњу Једна вожња 75 динара
Временска карта 120 минута 95 динара

Допуна дневних временских еКГ картица за 1, 3 или 5 дана

Дневне папирне картице купују се на киосцима и малопродајним објектима на којима је истакнут лого еКГ-а и период важења почиње од тренутка куповине. Цена саме картице је 40 динара, на шта треба додати и цену дневне временске карте у зависности од изабраног периода важења: 1, 3 или 5 дана. Приликом куповине корисник бира период важења. На картицу може да буде уписана само дневна временска карта којом корисници плаћају услугу превоза за унапред дефинисан период: за 1, 3 или 5 дана.

 

Врста карте
Време трајања карте
Цена карте
Карта за један дан 24 сата 215 динара
Карта за три дана 72 сата 590 динара
Карта за пет дана 120 сати 750 динара

Продаја карата код возача

За путнике који не набаве карте у претпродаји, односно пре почетка путовања, систем омогућава продају карату код возача. Ово је индивидуална карта за једну вожњу, не поништава се, већ самим чином издавања код возача улазе у електронску евиденцију подсистема карата за превоз. Путник је у обавези да припреми тачан износ који је неопходан за куповину карте.

Врста карте
Време трајања карте
Цена карте
Карта купљена код возача Једна вожња 160 динара

Постоје четири врсте картица. Tо су персонализоване, неперсонализоване и дневне еКГ картице, као и карте за једну вожњу (купују се код возача). Картице је потребно допунити или купити пре почетка вожње на једном од 80 продајних места. Путник који нема еКГ картицу мора припремити тачан износ цене карте и купити је код возача. Све картице у систему, осим карата купљених код возача, морају да се ОТКУЦАЈУ приликом уласка у возило на валидатору који се налази у зони предњих врата.

еКГ USSD сервис

еКГ USSD сервис је услуга информисања путника о наиласку возила јавног превоза на станицу и односи се на све линије јавног градског превоза.

Позивом на *034*код станице# путници могу да сазнају колико станица су удаљена по два возила свих линија која пристижу. Када возила нема од окретнице до станице на којој путник чека, аутоматски се узимају подаци из супротног смера, и тада у поруци може писати да је возило удаљено већи број станица. *034* је позивни знак, док број пре тарабе (#) означава јединствени код станице који је истакнут на информативној табли на сваком стајалишту.

Цена СМС сервиса износи 2,30 динар без ПДВ (2,76 динара са ПДВ) по упиту за све три мреже мобилних оператера. Упит за обавештење о удаљености возила се не наплаћује уколико су информације у систему недоступне или ако путник грешком унесе непостојећи код станице.

ИЗЈАВА О ОГРАНИЧЕЊУ ОДГОВОРНОСТИ

Подаци које пружа сервис за процену наиласка возила на станицу, односно удаљености возила од исте, представљају индикативне информације засноване на последњем добијеном статусу возила у оквиру јавног линијског превоза у Крагујевцу и одговарајућој опреми. Поред тога што су предузете свеобухватне мере у циљу добијања што прецизнијих података, одступања од стварне ситуације на терену су могућа услед технолошко-оперативних ограничења целокупног система за информисање путника. Стога пружалац услуге не сноси одговорност за евентуалне последице које би корисник могао претрпети због информација добијених путем овог сервиса.

Постоје четири врсте картица. Tо су персонализоване, неперсонализоване и дневне еКГ картице, као и карте за једну вожњу (купују се код возача). Картице је потребно допунити или купити пре почетка вожње на једном од 80 продајних места. Путник који нема еКГ картицу мора припремити тачан износ цене карте и купити је код возача. Све картице у систему, осим карата купљених код возача, морају да се ОТКУЦАЈУ приликом уласка у возило на валидатору који се налази у зони предњих врата.

Карте се купују пре вожње на једном од продајних места за издавање, продају и допуну свих врста картица. Путник који нема карту мора припремити тачан износ и купити карту код возача. Све карте у систему, осим папирних карата купљених код возача, морају да се ОТКУЦАЈУ приликом уласка у возило на валидатору који се налази у зони предњих врата. Сви путници су у обавези да карте покажу контролору, који их проверава. Контролори раде на свим градским и приградским линијама јавног превоза на територији града Крагујевца.

Извод из правилника о тарифном систему у јваном линијском превозу путника на територији града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца број 13 25.04.2019. године“), који се односи на контролу карата:

Члан 24.

Путник је лице које на основу уговора има право на превоз.

Уговор о превозу се закључује моментом уписивања карте у меморију бесконтактне картице односно на Сервер система у случају платне картице, валидацијом мобилног телефона односно моментом куповине карте у возилу код возача или куповином посебне карте код контролора.

За децу до седам година старости, и припаднике комуналне полиције у униформи, уговор о превозу се закључује моментом уласка у возило и ова лица нису у обавези да поседују возну исправу.

Корисник који је приликом контроле затечен у возилу дужан је да контролору или другом овлашћеном лицу уступи ради провере возну исправу, осим лица из става 3. овог члана. За коришћење услуге превоза корисник је дужан да у возил поседује важећу и исправну возну исправу.

За коришћење услуге превоза корисник је дужан да у возилу поседује важећу карту, коју је на захтев контролора или овлашћеног лица дужан да уступи ради провере.

Уколико корисник који је приликом контроле затечен у возилу или резервисаном простору одбије да контролору или другом овлашћеном лицу уступи ради провере возну исправу сматра се да не поседује важећу карту.

Уколико корисник не поседује важећу и исправну возну исправу односно не поседује важећу карту, осим лица и става 3. овог члана, или одбије да возну исправу уступи ради провере, дужан је да контролору или другом овлашћеном лицу пружи податке о свом идентитету.

Контрола корисника који је у тренутку контроле затечен у возилу без важеће и исправне возне исправе или без важеће карте на захтев путника или контролора може бити завршена и на стајалишту.

За куповину карте код возача корисник је дужан да обезбеди тачан износ новца у вредности броја карата које купује.

Члан 25.

Корисник који је у возилу затечен без важеће и исправне возне исправе или без важеће карте на захтев контролора може купити посебну карту.

Посебна карта обавезно садржи:

  • податке о кориснику (име, презиме, ЈМБГ и сл.);
  • цену утврђену актом из члана 22. овог правилника;
  • линију јавног превоза, ID возила;
  • датум и време издавања и службени број контролора.

Куповином посебне карте, од момента издавања, корисник стиче право на започето и даље коришћење услуге линијског превоза у ЈТС, у дану у коме је карта издата.

Путник који је услугу превоза платио посебном картом дужан је да приликом сваке наредне контроле уз посебну карту контролору на увид пружи и податке о свом идентитету.

Кориснику који не купи посебну карту издаје се прекршајни налог односно записник који садржи следеће податке о лицу:

  • име и презиме, ЈМБГ;
  • адреса;
  • број идентификационе исправе;
  • орган издавања идентификационе исправе.

Податке о кориснику које се у моменту контроле затекло у возилу, без важеће карте и које не купи посебну карту, контролор уписује у службену евиденцију и електронским путем ставља на увид комуналној полицији ради издавања прекршајног налога.

Овако сачињен и електронски потписан прекршајни налог шаље се електронским путем контролору на његов преносни уређај, који га штампа и уручује кориснику.

У случају немогућности штампања прекршајног налога контролор кориснику уручује записник ради уписа у службену евиденцију и стављања на увид овлашћеном службеном лицу ради издавања прекршајног налога.

Корисник који се у моменту контроле затекло у возилу без важеће карте и које не купи посебну карту дужно је да по уручењу одштампане копије електронски потписаног прекршајног налога, односно записника напусти возило на првом наредном стајалишту.

Уколико лице не напусти возило, контролор може да изда налог возачу да заустави и задржи возило на стајалишту.

Уручење и плаћање прекршајног налога врши се у складу са законом којим се регулише прекршајни поступак.

Контролор у контроли може затражити помоћ полицијске управе, односно комуналне полиције.

На линијама на којима валидацију возних исправа прати возач, возач је дужан да заустави возило док лице не купи карту или успешно не валидира возну исправу, односно не напусти возило.

Постоје четири врсте картица. Tо су персонализоване, неперсонализоване и дневне еКГ картице, као и карте за једну вожњу (купују се код возача). Картице је потребно допунити или купити пре почетка вожње на једном од 80 продајних места. Путник који нема еКГ картицу мора припремити тачан износ цене карте и купити је код возача. Све картице у систему, осим карата купљених код возача, морају да се ОТКУЦАЈУ приликом уласка у возило на валидатору који се налази у зони предњих врата.

НОВО: Путем СМС сервиса можете сазнати колико је аутобус удаљен од стајалишта за које сте послали упит. Позивом на посебан број који ће бити јасно истакнут на стајалишту, добићете СМС поруку која Вам показује време пристизања свих аутобуса до жељеног стајалишта!

Како можете набавити своју еКГ картицу?

Персонализована еКГ картица

Процедура за издавање персонализоване еКГ картице веома је једноставна и траје само неколико минута. Издавање се врши искључиво у просторијама ЈКП Шумадија – Кориснички сервис Сектора ЈТП  /Код Крста/ у којима подносите захтев за издавање.
Потребно је да покажете личну карту на увид и стару легитимацију ако је поседујете.

Службеник ће Вас фотографисати на лицу места или искористити слику са Ваше постојеће легитимације.

Цена израде нове персонализоване еКГ картице износи 300 динара. Повлашћене категорије морају да доставе предвиђену документацију како би остварили своје право на бесплатан превоз или превоз са попустом.

Детаљне информације о потребној документацији можете пронаћи на сајту www.kgbus.rs

Неперсонализоване еКГ картице

Неперсонализоване као и дневне временске карте, можете купити и допунити на више од 80 продајних места широм града као и у просторијама ЈКП Шумадија – Кориснички сервис Сектора ЈТП  /Код Крста/.

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ:

Када допуњујете своју еКГ картицу УЗМИТЕ И ПРОВЕРИТЕ СЛИП. Накнадне рекламације неће бити прихваћене!

На захтев контролора ПОКАЖИТЕ И УСТУПИТЕ своју еКГ картицу!

ОТКУЦАЈТЕ своју картицу УВЕК када уђете у возило, јер само тако остварујете право на вожњу!