Краља Петра I 22, 34000 Крагујевац
+38134337954

еКГ

ОД 1. МАЈА КАРТЕ КОД ВОЗАЧА БИЋЕ ЗНАТНО СКУПЉЕ И ЗАТО ПРЕДЛАЖЕМО ДА ДО ТАДА НАБАВИТЕ СВОЈУ НЕПЕРСОНАЛИЗОВАНУ КАРТИЦУ У ПРОСТОРИЈАМА ГРАДСКЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА САОБРАЋАЈ.

Постоје четири врсте картица. Tо су персонализоване, неперсонализоване и дневне еКГ картице, као и карте за једну вожњу (купују се код возача). Картице је потребно допунити или купити пре почетка вожње на једном од 100 продајних места. Путник који нема еКГ картицу мора припремити тачан износ цене карте и купити је код возача. Све картице у систему, осим карата купљених код возача, морају да се ОТКУЦАЈУ приликом уласка у возило на валидатору који се налази у зони предњих врата.

Персонализована еКГ картица

Корисницима који свакодневно користе јавни превоз, препоручујемо персонализовану еКГ картицу.

Издаје се на име корисника, садржи личне податке и фотографију ради визуелне контроле и није преносива на другог корисника.

Персонализоване картице можете набавити само у просторијама Градске агенције за саобраћај.

Персонализоване картице, можете допунити у просторијама Градске агенције за саобраћај и на преко 80 продајних места широм града! Изузетак је категорија незапослених лица, чија се допуна врши уз валидну потврду Националне службе за запошљавање.

ОТКУЦАЈТЕ Вашу персонализовану еКГ картицу сваки пут када уђете у возило.

Неперсонализована еКГ картица

Неперсонализована еКГ картица је електронски новчаник, који можете допуњавати жељеним износом који ће се при свакој вожњи умањивати за вредност појединачне карте. Износ са картице можете искористити било када након уплате, без временског ограничења. Ове картице могу се накнадно допуњавати на више од 80 продајних места широм града.

Ову картицу можете купити на сваком продајном месту по цени од 250 динара, и допуњавати је жељеним износом кредита који ће се трошити сваки пут када ОТКУЦАТЕ Вашу картицу. Појединачна уплата кредита може највише износити 2500 динара, а максимални кредит који можете имати на картици износи 5000 динара.

У случају немогућности коришћења картице услед оштећења, кредит са оштећене картице биће Вам пренет на нову.

Цена појединачне карте, уколико желите да је купите код возача, од 1. маја биће знатно скупља. Истраживања су показала да из безбедносних разлога овај вид наплате треба свести на минимум.

И неперсонализовану еКГ картицу ОТКУЦАЈТЕ сваки пут када уђете у возило.

Дневна временска еКГ карта

Дневна временска еКГ карта (неперсонализована папирна картица) представља посебну категорију карата.

Овај тип карте, од 1. маја, можете купити на свим еКГ продајним местима као и у просторијама Градске агенције за саобраћај.

Постоји 3 типа дневних еКГ карата. То су карте за 1, 3 или 5 дана.
Дневна карта за 1 дан важи 24 сата од првог ОТКУЦАВАЊА карте, односно од прве вожње за коју сте је искористили.

Тродневна временска карта важи 72 сата од момента првог ОТКУЦАВАЊА, за неограничен број вожњи у том временском интервалу.

Петодневна временска карта важи 120 сати од момента првог ОТКУЦАВАЊА, за неограничени број вожњи у том временском интервалу.

Дневну временску еКГ карту морате искористити у року од 90 дана од тренутка куповине.

И овај тип карте потребно је ОТКУЦАТИ при сваком уласку у возило да би карта била важећа.

ОД 1. МАЈА КАРТЕ КОД ВОЗАЧА БИЋЕ ЗНАТНО СКУПЉЕ И ЗАТО ПРЕДЛАЖЕМО ДА ДО ТАДА НАБАВИТЕ СВОЈУ НЕПЕРСОНАЛИЗОВАНУ КАРТИЦУ У ПРОСТОРИЈАМА ГРАДСКЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА САОБРАЋАЈ.

Постоје четири врсте картица. Tо су персонализоване, неперсонализоване и дневне еКГ картице, као и карте за једну вожњу (купују се код возача). Картице је потребно допунити или купити пре почетка вожње на једном од 100 продајних места. Путник који нема еКГ картицу мора припремити тачан износ цене карте и купити је код возача. Све картице у систему, осим карата купљених код возача, морају да се ОТКУЦАЈУ приликом уласка у возило на валидатору који се налази у зони предњих врата.

Како се користи еКГ картица?

Све картице у систему, осим карата купљених код возача, морају се ОТКУЦАТИ – очитати одмах по уласку у возило на валидатору који се налази у зони предњих врата. Ако је картица важећа, валидатор Вас звучним сигналом и одговарајућом поруком на екрану обавештава о успешној валидацији, и можете уживати у вожњи.

Уколико картица није исправна, валидатор се оглашава звучним сигналом и на екрану се исписује одговарајуће образложење.

еКГ картицу можеш допунити за само неколико секунди на више од 100 продајних места широм града, као и у просторијама Градске агенције за саобраћај.

Продајна места јасно су означена препознатљивим бојама еКГ картице!

ОД 1. МАЈА КАРТЕ КОД ВОЗАЧА БИЋЕ ЗНАТНО СКУПЉЕ И ЗАТО ПРЕДЛАЖЕМО ДА ДО ТАДА НАБАВИТЕ СВОЈУ НЕПЕРСОНАЛИЗОВАНУ КАРТИЦУ У ПРОСТОРИЈАМА ГРАДСКЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА САОБРАЋАЈ.

Постоје четири врсте картица. Tо су персонализоване, неперсонализоване и дневне еКГ картице, као и карте за једну вожњу (купују се код возача). Картице је потребно допунити или купити пре почетка вожње на једном од 100 продајних места. Путник који нема еКГ картицу мора припремити тачан износ цене карте и купити је код возача. Све картице у систему, осим карата купљених код возача, морају да се ОТКУЦАЈУ приликом уласка у возило на валидатору који се налази у зони предњих врата.

НОВО: Путем СМС сервиса можете сазнати колико је аутобус удаљен од стајалишта за које сте послали упит. Позивом на посебан број који ће бити јасно истакнут на стајалишту, добићете СМС поруку која Вам показује време пристизања свих аутобуса до жељеног стајалишта!

Како можете набавити своју еКГ картицу?

Персонализована еКГ картица

Процедура за издавање персонализоване еКГ картице веома је једноставна и траје само неколико минута. Издавање се врши искључиво у просторијама Градске агенције за саобраћај у којој подносите захтев за издавање.
Потребно је да покажете личну карту на увид и стару легитимацију ако је поседујете.

Службеник ће Вас фотографисати на лицу места или искористити слику са Ваше постојеће легитимације.

Цена израде нове персонализоване еКГ картице износи 300 динара. Повлашћене категорије морају да доставе предвиђену документацију како би остварили своје право на бесплатан превоз или превоз са попустом. Цена израде еКГ картице за повлашћене категорије износи 600 динара, осим за оне који су већ набавили своју легитимацију за 2019. годину. За њих је израда бесплатна.

Детаљне информације о потребној документацији можете пронаћи на сајту www.kgbus.rs

Неперсонализоване еКГ картице

Неперсонализоване као и дневне временске карте, можете купити и допунити на више од 80 продајних места широм града као и у просторијама Градске агенције за саобраћај.

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ:

Када допуњујете своју еКГ картицу УЗМИТЕ И ПРОВЕРИТЕ СЛИП. Накнадне рекламације неће бити прихваћене!

На захтев контролора ПОКАЖИТЕ И УСТУПИТЕ своју еКГ картицу!

ОТКУЦАЈТЕ своју картицу УВЕК када уђете у возило, јер само тако остварујете право на вожњу!