Kralja Petra I 22, 34000 Kragujevac
+38134337954

eKG

OD 1. MAJA KARTE KOD VOZAČA BIĆE ZNATNO SKUPLJE I ZATO PREDLAŽEMO DA DO TADA NABAVITE SVOJU NEPERSONALIZOVANU KARTICU U PROSTORIJAMA GRADSKE AGENCIJE ZA SAOBRAĆAJ.

Postoje četiri vrste kartica. To su personalizovane, nepersonalizovane i dnevne eKG kartice, kao i karte za jednu vožnju (kupuju se kod vozača). Kartice je potrebno dopuniti ili kupiti pre početka vožnje na jednom od 100 prodajnih mesta. Putnik koji nema eKG karticu mora pripremiti tačan iznos cene karte i kupiti je kod vozača. Sve kartice u sistemu, osim karata kupljenih kod vozača, moraju da se OTKUCAJU prilikom ulaska u vozilo na validatoru koji se nalazi u zoni prednjih vrata.

Personalizovana eKG kartica

Korisnicima koji svakodnevno koriste javni prevoz, preporučujemo personalizovanu eKG karticu.

Izdaje se na ime korisnika, sadrži lične podatke i fotografiju radi vizuelne kontrole i nije prenosiva na drugog korisnika.

Personalizovane kartice možete nabaviti samo u prostorijama Gradske agencije za saobraćaj.

Personalizovane kartice, možete dopuniti u prostorijama Gradske agencije za saobraćaj i na preko 80 prodajnih mesta širom grada! Izuzetak je kategorija nezaposlenih lica, čija se dopuna vrši uz validnu potvrdu Nacionalne službe za zapošljavanje.

OTKUCAJTE Vašu personalizovanu eKG karticu svaki put kada uđete u vozilo.

Nepersonalizovana eKG kartica

Nepersonalizovana eKG kartica je elektronski novčanik, koji možete dopunjavati željenim iznosom koji će se pri svakoj vožnji umanjivati za vrednost pojedinačne karte. Iznos sa kartice možete iskoristiti bilo kada nakon uplate, bez vremenskog ograničenja. Ove kartice mogu se naknadno dopunjavati na više od 80 prodajnih mesta širom grada.

Ovu karticu možete kupiti na svakom prodajnom mestu po ceni od 250 dinara, i dopunjavati je željenim iznosom kredita koji će se trošiti svaki put kada OTKUCATE Vašu karticu. Pojedinačna uplata kredita može najviše iznositi 2500 dinara, a maksimalni kredit koji možete imati na kartici iznosi 5000 dinara.

U slučaju nemogućnosti korišćenja kartice usled oštećenja, kredit sa oštećene kartice biće Vam prenet na novu.

Cena pojedinačne karte, ukoliko želite da je kupite kod vozača, od 1. maja biće znatno skuplja. Istraživanja su pokazala da iz bezbednosnih razloga ovaj vid naplate treba svesti na minimum.

I nepersonalizovanu eKG karticu OTKUCAJTE svaki put kada uđete u vozilo.

Dnevna vremenska eKG karta

Dnevna vremenska eKG karta (nepersonalizovana papirna kartica) predstavlja posebnu kategoriju karata.

Ovaj tip karte, od 1. maja, možete kupiti na svim eKG prodajnim mestima kao i u prostorijama Gradske agencije za saobraćaj.

Postoji 3 tipa dnevnih eKG karata. To su karte za 1, 3 ili 5 dana.
Dnevna karta za 1 dan važi 24 sata od prvog OTKUCAVANJA karte, odnosno od prve vožnje za koju ste je iskoristili.

Trodnevna vremenska karta važi 72 sata od momenta prvog OTKUCAVANJA, za neograničen broj vožnji u tom vremenskom intervalu.

Petodnevna vremenska karta važi 120 sati od momenta prvog OTKUCAVANJA, za neograničeni broj vožnji u tom vremenskom intervalu.

Dnevnu vremensku eKG kartu morate iskoristiti u roku od 90 dana od trenutka kupovine.

I ovaj tip karte potrebno je OTKUCATI pri svakom ulasku u vozilo da bi karta bila važeća.

OD 1. MAJA KARTE KOD VOZAČA BIĆE ZNATNO SKUPLJE I ZATO PREDLAŽEMO DA DO TADA NABAVITE SVOJU NEPERSONALIZOVANU KARTICU U PROSTORIJAMA GRADSKE AGENCIJE ZA SAOBRAĆAJ.

Postoje četiri vrste kartica. To su personalizovane, nepersonalizovane i dnevne eKG kartice, kao i karte za jednu vožnju (kupuju se kod vozača). Kartice je potrebno dopuniti ili kupiti pre početka vožnje na jednom od 100 prodajnih mesta. Putnik koji nema eKG karticu mora pripremiti tačan iznos cene karte i kupiti je kod vozača. Sve kartice u sistemu, osim karata kupljenih kod vozača, moraju da se OTKUCAJU prilikom ulaska u vozilo na validatoru koji se nalazi u zoni prednjih vrata.

Kako se koristi eKG kartica?

Sve kartice u sistemu, osim karata kupljenih kod vozača, moraju se OTKUCATI – očitati odmah po ulasku u vozilo na validatoru koji se nalazi u zoni prednjih vrata. Ako je kartica važeća, validator Vas zvučnim signalom i odgovarajućom porukom na ekranu obaveštava o uspešnoj validaciji, i možete uživati u vožnji.

Ukoliko kartica nije ispravna, validator se oglašava zvučnim signalom i na ekranu se ispisuje odgovarajuće obrazloženje.

eKG karticu možeš dopuniti za samo nekoliko sekundi na više od 100 prodajnih mesta širom grada, kao i u prostorijama Gradske agencije za saobraćaj.

Prodajna mesta jasno su označena prepoznatljivim bojama eKG kartice!

OD 1. MAJA KARTE KOD VOZAČA BIĆE ZNATNO SKUPLJE I ZATO PREDLAŽEMO DA DO TADA NABAVITE SVOJU NEPERSONALIZOVANU KARTICU U PROSTORIJAMA GRADSKE AGENCIJE ZA SAOBRAĆAJ.

Postoje četiri vrste kartica. To su personalizovane, nepersonalizovane i dnevne eKG kartice, kao i karte za jednu vožnju (kupuju se kod vozača). Kartice je potrebno dopuniti ili kupiti pre početka vožnje na jednom od 100 prodajnih mesta. Putnik koji nema eKG karticu mora pripremiti tačan iznos cene karte i kupiti je kod vozača. Sve kartice u sistemu, osim karata kupljenih kod vozača, moraju da se OTKUCAJU prilikom ulaska u vozilo na validatoru koji se nalazi u zoni prednjih vrata.

NOVO: Putem SMS servisa možete saznati koliko je autobus udaljen od stajališta za koje ste poslali upit. Pozivom na poseban broj koji će biti jasno istaknut na stajalištu, dobićete SMS poruku koja Vam pokazuje vreme pristizanja svih autobusa do željenog stajališta!

Kako možete nabaviti svoju eKG karticu?

Personalizovana eKG kartica

Procedura za izdavanje personalizovane eKG kartice veoma je jednostavna i traje samo nekoliko minuta. Izdavanje se vrši isključivo u prostorijama Gradske agencije za saobraćaj u kojoj podnosite zahtev za izdavanje.
Potrebno je da pokažete ličnu kartu na uvid i staru legitimaciju ako je posedujete.

Službenik će Vas fotografisati na licu mesta ili iskoristiti sliku sa Vaše postojeće legitimacije.

Cena izrade nove personalizovane eKG kartice iznosi 300 dinara. Povlašćene kategorije moraju da dostave predviđenu dokumentaciju kako bi ostvarili svoje pravo na besplatan prevoz ili prevoz sa popustom. Cena izrade eKG kartice za povlašćene kategorije iznosi 600 dinara, osim za one koji su već nabavili svoju legitimaciju za 2019. godinu. Za njih je izrada besplatna.

Detaljne informacije o potrebnoj dokumentaciji možete pronaći na sajtu www.kgbus.rs

Nepersonalizovane eKG kartice

Nepersonalizovane kao i dnevne vremenske karte, možete kupiti i dopuniti na više od 80 prodajnih mesta širom grada kao i u prostorijama Gradske agencije za saobraćaj.

VAŽNE NAPOMENE:

Kada dopunjujete svoju eKG karticu UZMITE I PROVERITE SLIP. Naknadne reklamacije neće biti prihvaćene!

Na zahtev kontrolora POKAŽITE I USTUPITE svoju eKG karticu!

OTKUCAJTE svoju karticu UVEK kada uđete u vozilo, jer samo tako ostvarujete pravo na vožnju!