Kralja Petra I 22, 34000 Kragujevac
+38134337954

Važnost godišnjih karata za 2018. godinu produžena je do 15. aprila 2019. godine i to za sledeće kategorije:

– godišnje karte po odobrenju Skupštine grada Kragujevca
– godišnje karte za članove udruženja