Краља Петра I 22, 34000 Крагујевац
+38134337954

Важност годишњих карата за 2018. годину продужена је до 15. априла 2019. године и то за следеће категорије:

– годишње карте по одобрењу Скупштине града Крагујевца
– годишње карте за чланове удружења