Линија 1

(Голочело) Драгобраћа - Корман (Ботуње)

Смер А

 • 4:50 Голочело – Ботуње
 • 5:20 Драгобраћа – Корман
 • 5:50 Драгобраћа – Ботуње
 • 6:15 Драгобраћа – Ботуње
 • 6:45 Голочело – Корман
 • 7:05 Драгобраћа – Мала река
 • 7:50 Драгобраћа – Мала река
 • 8:30 Драгобраћа – Корман
 • 8:50 Драгобраћа – Корман
 • 9:15 Драгобраћа – Ботуње
 • 9:50 Драгобраћа – Мала река
 • 10:20 Драгобраћа – Корман
 • 10:40 Драгобраћа – Мала река
 • 11:20 Голочело – Ботуње
 • 11:50 Драгобраћа – Корман
 • 12:10 Драгобраћа – Ботуње
 • 12:50 Голочело – Корман
 • 13:30 Драгобраћа – Корман
 • 13:50 Драгобраћа – Корман
 • 14:10 Драгобраћа – Ботуње
 • 14:45 Драгобраћа – Корман
 • 15:10 Драгобраћа – Ботуње
 • 15:55 Голочело – Корман
 • 16:20 Драгобраћа – Корман
 • 16:40 Драгобраћа – Корман
 • 17:20 Драгобраћа – Корман
 • 17:50 Драгобраћа – Корман
 • 18:15 Голочело – Ботуње
 • 18:30 Драгобраћа – Мала река
 • 19:20 Драгобраћа – Корман
 • 20:00 Драгобраћа – Ботуње
 • 20:25 Драгобраћа – Корман
 • 20:40 Голочело – Корман
 • 21:10 Драгобраћа – Корман
 • 22:10 Драгобраћа – Ботуње

Смер Б

 • 4:50 Ботуње – Драгобраћа
 • 5:20 Мала река – Драгобраћа
 • 5:50 Ботуње – Голочело
 • 6:10 Корман – Драгобраћа
 • 6:50 Ботуње – Драгобраћа
 • 7:20 Ботуње – Драгобраћа
 • 7:40 Корман – Драгобраћа
 • 7:55 Мала река – Драгобраћа
 • 8:50 Мала река – Драгобраћа
 • 9:25 Корман – Драгобраћа
 • 9:45 Корман – Драгобраћа
 • 10:15 Ботуње – Голочело
 • 10:50 Мала река – Драгобраћа
 • 11:15 Корман – Драгобраћа
 • 11:35 Мала река – Голочело
 • 12:20 Ботуње – Драгобраћа
 • 12:50 Корман – Драгобраћа
 • 13:05 Ботуње – Драгобраћа
 • 13:50 Корман – Драгобраћа
 • 14:20 Корман – Драгобраћа
 • 14:50 Корман – Голочело
 • 15:05 Ботуње – Драгобраћа
 • 15:40 Корман – Драгобраћа
 • 16:20 Ботуње – Драгобраћа
 • 16:50 Корман – Драгобраћа
 • 17:15 Корман – Голочело
 • 17:35 Корман – Драгобраћа
 • 18:20 Корман – Драгобраћа
 • 18:50 Корман – Драгобраћа
 • 19:20 Ботуње – Драгобраћа
 • 19:40 Мала река – Голочело
 • 20:20 Корман – Драгобраћа
 • 21:00 Ботуње – Драгобраћа
 • 21:20 Корман – Драгобраћа
 • 22:10 Корман – Драгобраћа

Смер А

 • 4:50 Голочело – Ботуње
 • 5:50 Драгобраћа – Ботуње
 • 6:15 Драгобраћа – Корман
 • 6:50 Голочело – Корман
 • 7:50 Драгобраћа – Корман
 • 8:30 Драгобраћа – Корман
 • 9:15 Драгобраћа – Ботуње
 • 9:50 Драгобраћа – Корман
 • 10:20 Драгобраћа – Мала река
 • 11:20 Драгобраћа – Ботуње
 • 11:50 Голочело – Корман
 • 12:10 Драгобраћа – Корман
 • 13:20 Драгобраћа – Корман
 • 13:50 Драгобраћа – Корман
 • 14:00 Драгобраћа – Ботуње
 • 15:10 Драгобраћа – Ботуње
 • 15:50 Драгобраћа – Корман
 • 16:15 Голочело – Корман
 • 17:20 Драгобраћа – Корман
 • 17:50 Драгобраћа – Корман
 • 18:15 Драгобраћа – Мала река
 • 19:20 Драгобраћа – Корман
 • 19:50 Драгобраћа – Ботуње
 • 20:25 Драгобраћа – Корман
 • 21:10 Драгобраћа – Корман
 • 22:10 Драгобраћа – Ботуње

Смер Б

 • 4:50 Ботуње – Драгобраћа
 • 5:20 Мала река – Драгобраћа
 • 5:50 Ботуње – Голочело
 • 6:50 Ботуње – Драгобраћа
 • 7:15 Корман – Драгобраћа
 • 7:40 Корман – Драгобраћа
 • 8:50 Корман – Драгобраћа
 • 9:25 Корман – Драгобраћа
 • 10:20 Ботуње – Драгобраћа
 • 10:50 Корман – Голочело
 • 11:15 Мала река – Драгобраћа
 • 12:20 Ботуње – Драгобраћа
 • 12:50 Корман – Драгобраћа
 • 13:00 Корман – Драгобраћа
 • 14:10 Корман – Драгобраћа
 • 14:50 Корман – Драгобраћа
 • 15:05 Ботуње – Голочело
 • 16:20 Ботуње – Драгобраћа
 • 16:50 Корман – Драгобраћа
 • 17:15 Корман – Драгобраћа
 • 18:20 Корман – Драгобраћа
 • 18:50 Корман – Драгобраћа
 • 19:20 Мала река – Драгобраћа
 • 20:20 Корман – Драгобраћа
 • 20:50 Ботуње – Драгобраћа
 • 21:20 Корман – Драгобраћа
 • 22:10 Корман – Драгобраћа

Смер А

 • 5:00 Драгобраћа – Ботуње
 • 6:00 Драгобраћа – Корман
 • 7:00 Голочело – Корман
 • 8:00 Драгобраћа – Корман
 • 9:00 Драгобраћа – Мала река
 • 10:00 Драгобраћа – Корман
 • 11:00 Голочело – Корман
 • 12:00 Драгобраћа – Ботуње
 • 13:00 Драгобраћа – Корман
 • 14:00 Драгобраћа – Корман
 • 15:00 Драгобраћа – Ботуње
 • 16:00 Голочело – Корман
 • 17:00 Драгобраћа – Корман
 • 18:00 Драгобраћа – Корман
 • 19:00 Драгобраћа – Мала река
 • 20:00 Драгобраћа – Ботуње
 • 21:00 Драгобраћа – Корман
 • 22:00 Драгобраћа – Корман

Смер Б

 • 5:00 Мала река – Драгобраћа
 • 6:00 Ботуње – Голочело
 • 7:00 Корман – Драгобраћа
 • 8:00 Корман – Драгобраћа
 • 9:00 Корман – Драгобраћа
 • 10:00 Мала река – Голочело
 • 11:00 Корман – Драгобраћа
 • 12:00 Корман – Драгобраћа
 • 13:00 Ботуње – Драгобраћа
 • 14:00 Корман – Драгобраћа
 • 15:00 Корман – Голочело
 • 16:00 Ботуње – Драгобраћа
 • 17:00 Корман – Драгобраћа
 • 18:00 Корман – Драгобраћа
 • 19:00 Корман – Драгобраћа
 • 20:00 Мала река – Драгобраћа
 • 21:00 Ботуње – Драгобраћа
 • 22:00 Корман – Драгобраћа