Gradska agencija za saobraćaj obaveštava korisnike JTP o važenju starih karata koja se trenutno nalaze u sustemu, i to:

  • Mesečne karte (za sve kategorije) , godišnje karte za zaposlene i karte za trudnice – važe do 7. maja. 2019.god.;
  • Besplatne godišnje karte – važe do 30.aprila 2019.god.;
  • Važeće legitimacije i potvrde za učenike osnovnih i srednjih škola – važe do 30. juna 2019.god.;
  • Karte za pratioce predškolaca – važe do 30. juna 2019. god.;
  • Godišnje karte za lica sa i preko 65.godina starosti – važe do 25. jula 2019. god.

Takođe vas obaveštavamo da  od 1. maja 2019.god. prestaje prodaja dosadašnjih „pojedinačnih karata“ kod vozača. Od pomenutog dana, karta kupljena kod vozača će  biti 150 din., i tom prilikom vozač korisniku izdaje „slip“ t.j.  papirni isečak iz vozačkog kompjutera kao dokaz da je putnik platio kartu, sa kojom se ostvaruje vožnja.