Treća faza izmene režima saobraćaja zbog radova u ulici Lepenički bulevar

Usled izvođenja radova u ulici Lepenički bulevar i Kneza Mihaila uvodi se privremeni režim saobraćaja od ulice 27.marta do Trga Mala Vaga u Kragujevcu.

U periodu IIIa faze od 30.06.2020. godine do 13.07.2020. godine vozila javnog transporta putnika vršiće prevoz na sledeći način:

– vozila na linijama sa oznakom 1, 6, 10, 13, 15, 24, 610 i 612 u smeru ka Ilinoj vodi upućuje se iz ul. Kneza Mihaila u ul. Kneza Miloša, Kralja Aleksandra Karađorđevića, 27. marta, Nikole Pašića, Grada Sirena, Vojislava Kalanovića i dalje registrovanom trasom, a u povretku iz ul. Lepenički bulevar u ul. 27.marta, Kralja Aleksandra Karađorđevića, Kneza Miloša i dalje registrovanom trasom.

– vozilo na liniji sa oznakom 13 u smeru iz Trmbasa ka centru upućuje se iz ul. Kosovske u ul. 27.marta, Kralja Aleksandra Karađorđevića, Kneza Miloša i dalje registrovanom trasom.

– vozila na liniji sa oznakom 5, 16 i 25 u smeru ka centru upućuju se iz ul. Kneza Mihaila u ul Kneza Miloša, Kralja Aleksandra Karađorđevića, 27.marta, Nikole Pašića i dalje registrovanom trasom, a u povratku obrnutim redosledom.

– vozilo na liniji sa oznakom 4 u smeru ka centru upućuje se iz ul. Gružanske u ul. Kneza Miloša, Kralja Aleksandra Karađorđevića, 27. marta, Nikole Pašića, Grada Sirena, Vojislava Kalanovića i dalje registrovanom trasom, a u povratku vozilo koristi svoju registrovanu trasu.

– vozilo na liniji sa oznakom 11A smer u povratku se upućuje iz ul. Kneza Mihaila u ul.Kneza Miloša, 27.marta, Nikole Pašića, Dr Zorana Đinđića, Kralja Petra I, Lepenički bulevar do početnog/završnog stajališta Hotel.

– vozilo na liniji sa oznakom 11B smer u odlasku se upućuje iz ul. Lepenički bulevar u ul. 27.marta, Kralja Aleksandra Karađorđevića, Kneza Miloša, Kneza Mihaila i dalje registrovanom trasom.

– vozilo na liniji sa oznakom 18 u smeru ka centru upućuje se iz ul. Gružanske u ul. Kneza Miloša, Kralja Aleksandra Karađorđevića, 27.marta, Nikole Pašića i dalje registrovanom trasom.

– vozilo na liniji sa oznakom 19A smer u smeru ka centru upućuje se iz ul. Gružanske u ul.Kneza Miloša, Kralja Aleksandra Karađorđevića, 27.marta, Nikole Pašića i dalje registrovanom trasom.

– vozilo na liniji sa oznakom 19B smer u smeru ka centru upućuje se iz ul. Nikole Pašića u ul. Kralja Aleksandra Karađorđevića, Kneza Miloša i dalje registrovanom trasom.

Za vreme izmene režima saobraćaja u fazi IIIa vozila će koristiti postojeća autobuska stajališta, a uvode se privremena autobuska stajališta u ul. Kneza Mihaila neposredno pre raskrsnice Mala Vaga (jednostrano) iz pravca Šest topola i autobusko stajalište u ul. Kralja Aleksandra Karađorđevića preko puta postojećeg autobuskog stajališta Pionir.

U periodu III faze od 14.07.2020. godine do 19.07.2020. godine biće izmenjen saobraćaj prema sledećem:

– vozila na linijama sa oznakom 1, 6, 10, 13, 15, 24, 610 i 612 u smeru ka Ilinoj vodi upućuju se iz ul. Kneza Mihaila u ul. Kneza Miloša, Kralja Aleksandra Karađorđevića, 27.marta, Nikole Pašića, Grada Sirena, Vojislava Kalanovića i dalje registrovanom trasom, a u povratku iz ul. Lepenički bulevar u ul. 27. marta, Kralja Aleksandra Karađorđevića, Kneza Miloša i dalje registrovanom trasom.

– vozilo na liniji sa oznakom 13 u smeru iz Trmbasa ka centru upućuje se iz ul. Dr Jovana Ristića u ul. Braće Poljaković, Pariske komune, Lepenički bulevar, 27.marta, Kralja Aleksandra Karađorđevića, Kneza Miloša i dalje registrovanom trasom.

– vozilo na liniji sa oznakom 2 upućuje se iz ul. Stojana Protića u ul. Pariske komune, Lepenički bulevar, 27.marta i dalje registrovanom trasom, a u povratku iz ul. Nikole Pašića u ul. Dr Zorana Đinđića, Kralja Petra I, Dr Jovana Ristića i dalje registrovanom trasom.

– vozilo na liniji sa oznakom 3 upućuje se iz ul. Dr Jovana Ristića u ul. Braće Poljaković, Pariske komune, Lepenički bulevar, 27.marta i dalje registrovanom trasom, a u povratku iz ul. Nikole Pašića u ul. Dr Zorana Đinđića, Kralja Petra I, Dr Jovana Ristića i dalje registrovanom trasom.

– vozilo na liniji sa oznakom 4 u smeru ka centru upućuje se iz ul. Gružanske u ul. Kneza Miloša, Kralja Aleksandra Karađorđevića, 27.marta, Nikole Pašića, Grada Sirena, Vojislava Kalanovića i dalje registrovanom trasom, a u povratku vozilo koristi svoju registrovanu trasu.

– vozilo na liniji sa oznakom 5, 16 i 25 u smeru ka centru upućuju se iz ul. Kneza Mihaila u ul. Kneza Miloša, Kralja Aleksandra Karađorđevića, 27.marta, Nikole Pašića i dalje registrovanom trasom, a u povratku obrnutim redosledom.

– vozilo na liniji sa oznakom 8 upućuje se iz ul. Grada Sirena u ul. Vojislava Kalanovića, Dragoslava Srejovića i dalje registrovanom trasom, a u povratku istom trasom u obrnutom redosledu.

– vozilo na liniji sa oznakom 9 u povratku upućuje se iz ul. Nikole Pašića u ul. Dr Zorana Đinđića, Kralja Petra I, Lepenički bulevar do stajališta Hotel.

Za vreme izmene režima saobraćaja u fazi III početni i završni terminus za vozila na liniji broj 9 biće autobusko stajalište Hotel.

– vozilo na liniji sa oznakom 11A smer u povratku se upućuje iz ul. Kneza Mihaila u ul. Kneza Miloša, Kralja Aleksandra Karađorđevića, Nikole Pašića, Grada Sirena, Lepenički bulevar do početnog/završnog stajališta Hotel.

– vozilo na liniji sa oznakom 11B smer u odlasku se upućuje iz ul. Lepenički bulevar u ul. 27.marta, Kralja Aleksandra Karađorđevića, Kneza Miloša, Kneza Mihaila i dalje registrovanom trasom.

– vozilo na liniji sa oznakom 14 upućuje se iz ul. Dr Jovana Ristića u ul. Braće Poljaković, Pariske komune, Dr Zorana Đinđića, Nikole Pašića i dalje registrovanom trasom, a u povratku iz ul. Nikole Pašića u ul. Dr Zorana Đinđića, Kralja Petra I, Dr Jovana Ristića, Stojana Protića, Kosovsku i dalje registrovanom trasom.

– vozilo na liniji sa oznakom 17 upućuje se iz ul. Stojana Protića u ul. Pariske komune, Dr Zorana Đinđića, Nikole Pašića i dalje registrovanom trasom, a u povratku iz ul. Nikole Pašića u ul. Dr Zorana Đinđića, Kralja Petra I, Dr Jovana Ristića, Stojana Protića i dalje registrovanom trasom.

– vozilo na liniji sa oznakom 18 u smeru ka centru upućuje se iz ul. Gružanske u ul. Kneza Miloša, Kralja Aleksandra Karađorđevića, 27. marta, Nikole Pašić