Obaveštavamo učenike srednjih škola da je u toku produženje postojećih i izrada novih eKG kartica za školsku 2021/2022. godinu u prostorijama Službe korisničkog servisa JKP Šumadija Kragujevac, u ulici Kralja Petra I br.22.

Postojeće kartice važe do 30.09.2021. godine. Produžetak, kao i izrada novih kartica za ovu kategoriju korisnika vrši se na osnovu spiskova dostavljenih od strane škola.

Potrebna je sledeća dokumentacija:
– eKG kartica
– zdravstvena knjižica ili lična karta na uvid