Zbog izvođenja radova na rehabilitaciji kolovoza u Ilindenskoj ulici u MZ
Bagremar, prema Rešenju Gradske uprave za razvoj privremeni režim
saobraćaja produžava se do 3.09.2020. godine.