Od 15.04.2021. godine, linija broj 10 Erdeč – Maršić produžava se od škole u Maršiću do novoformiranog terminusa u ulici Dragiše Mišovića.