Obaveštavamo korisnike usluga Javnog transporta putnika da će od 15. oktobra 2020. godine doći do korekcije u vremenu polazaka na linijama sa oznakom 2 i 602.

I to na liniji sa oznakom 2 (Novi Milanovac) Petrovac – Ždraljica (Donja Sabanta) radnim danima za polazak

– iz Petrovca sa 06:30 na 06:20 i sa 16:00 na 16:05

– iz Ždraljice sa 16:45 na 16:50 i

– iz Donje Sabante sa 07:15 na 07:10

i na liniji sa oznakom 602 Kragujevac – Rogojevac – Ramaća – Kamenica radnim danima za polazak

– iz Kragujevca sa 18:50 na 17:50

– iz Rogojevca sa 12:30 na 13:00 i sa 19:30 na 18:30