Četvrta faza izmene režima saobraćaja zbog radova u ulici Kneza Mihaila

Usled izvođenja radova u ulici Kneza Mihaila, Gradska uprava za razvoj Odeljenje za održavanje puteva i regulaciju saobraćaja uvodi privremeni režim saobraćaja od Trga Mala Vaga do ulice Tome Vučića u Kragujevcu.

U periodu IVa faze od 17.07.2020. godine do 21.07.2020godine vozila javnog transporta putnika vršiće prevoz na sledeći način:

– vozila na linijama sa oznakom 1, 5, 6, 10, 13, 15, 16, 24 i 25 u smeru ka čvoru „Zvezda“ u Stanovu upućuju se iz ul. Kneza Mihaila u ulice Gružansku, Dimitrija Tucovića, Bulevar kraljice Marije, Kraljevačkog bataljona i dalje registrovanom trasom, a u povratku vozila koriste svoje registrovane trase.

– vozilo na liniji sa oznakom 11B smer u odlasku upućuju se iz ul. Kneza Mihaila u ulice Gružansku, Dimitrija Tucovića, Bulevar kraljice Marije, Kraljevačkog bataljona i dalje registrovanom trasom.

– vozila na liniji sa oznakom 610 i 612 u smeru ka čvoru „Zvezda“ u Stanovu upućuju se iz ul. Kneza Mihaila u ul. Gružansku, Dimitrija Tucovića, Bulevar kraljice Marije i dalje registrovanom trasom, a u povratku vozila koriste svoju registrovanu trasu.

Za vreme izmene režima saobraćaja u fazi IVa vozila će koristiti postojeća autobuska stajališta, a uvodi se i privremeno autobusko stajalište u ul. Kneza Mihaila neposredno pre raskrsnice Mala Vaga ( jednostrano ) iz pravca centra grada.

U periodu IVb faze od 22.07.2020. godine do 24.07.2020. godine biće izmenjen režim saobraćaja prema sledećem:

– vozila na linijama sa oznakom 1, 5, 6, 10, 13, 15, 16, 24 i 25 u smeru ka Maloj Vagi upućuju se iz ul. Kraljevačkog bataljona u ul. Bulevar kraljice Marije, Dimitrija Tucovića, Gružansku, Kneza Mihaila i dalje registrovanom trasom, a u povratku vozila koriste svoje registrovane trase.

– vozilo na liniji sa oznakom 11A smer u povratku se upućuje iz ul. Kraljevačkog bataljona u ul. Bulevar kraljice Marije, Dimitrija Tucovića, Gružansku, Kneza Mihaila i dalje registrovanom trasom.

– vozila na liniji sa oznakom 610 i 612 u smeru ka Maloj Vagi upućuju se iz ul. Kraljevačkog bataljona u ul. Bulevar kraljice Marije, Dimitrija Tucovića, Gružansku, Kneza Mihaila i dalje registrovanom trasom.

Za vreme izmene režima saobraćaja u fazi IVb vozila će koristiti postojeća registrovana autobuska stajališta.

U periodu IVv faze od 24.07.2020. godine do 26.07.2020. godine vozila će saobraćati na sledeći način:

– vozila na linijama sa oznakom 5, 15, 16 i 25 u smeru ka čvoru „Zvezda“ u Stanovu upućuju se iz ul. Kneza Mihaila u ul. Gružansku, Dimitrija Tucovića, Bulevar kraljice Marije, Kraljevačkog bataljona i dalje registrovanom trasom, a u povratku iz ul. Kraljevačkog bataljona u ul. Bulevar kraljice Marije, Dimitrija Tucovića, Gružansku, Kneza Miloša, Aleksandra I Karađorđevića, 27. marta, Nikole Pašića i dalje registrovanom trasom.

– vozila na liniji sa oznakom 1, 6, 10, 13 i 24 u smeru ka čvoru „Zvezda“ u Stanovu upućuju se iz ul. Kneza Mihaila u ul. Gružansku, Dimitrija Tucovića, Bulevar kraljice Marije, Kraljevačkog bataljona i dalje registrovanom trasom, a u povratku iz ul. Kraljevačkog bataljona u ul. Bulevar kraljice Marije, Dimitrija Tucovića, Gružansku, Kneza Miloša, Aleksandra I Karađorđevića, 27. marta, Nikole Pašića, Dr Zorana Đinđića, Kralja Petra I i dalje registrovanom trasom.

– vozilo na liniji sa oznakom u povratku se upućuje iz ul. Gružanske u ul. Kneza Miloša, Aleksandra I Karađorđevića, 27. marta, Nikole Pašića, Grada Sirena i dalje registrovanom trasom.

– vozilo na liniji sa oznakom 11u povratku se upućuje iz ul. Kraljevačkog bataljona u ul. Bulevar kraljice Marije, Dimitrija Tucovića, Gružansku, Kneza Miloša, Aleksandra I Karađorđevića, 27. marta, Nikole Pašića, Dr Zorana Đinđića, Kralja Petra I do početnog/završnog stajališta Hotel.

– vozilo na liniji sa oznakom 11u odlasku se upućuje iz ul. Kneza Mihaila u ul. Gružansku, Dimitrija Tucovića, Bulevar kraljice Marije, Kraljevačkog bataljona i dalje registrovanom trasom.

– vozilo na liniji sa oznakom 19u smeru ka centru upućuje se iz ul. Gružanske u ul. Kneza Miloša, Aleksandra I Karađorđevića, 27. marta, Nikole Pašića i dalje registrovanom trasom.

– vozila na liniji sa oznakom 610 i 612 u smeru ka čvoru „Zvezda“ u Stanovu upućuju se iz ul. Kneza Mihaila u ul. Gružansku, Dimitrija Tucovića, Bulevar kraljice Marije, Kraljevačkog bataljona i dalje registrovanom trasom, a u povratku iz ul. Kraljevačkog bataljona u ul. Bulevar kraljice Marije, Dimitrija Tucovića, Gružansku, Kneza Miloša, 27. marta, Nikole Pašića, Dr Zorana Đinđića, Kralja Petra I i dalje registrovanom trasom.

Za vreme izmene režima saobraćaja u fazi IVv vozila će koristiti postojeća registrovana autobuska stajališta, a uvodi se privremeno autobusko stajalište u ul. Kralja Aleksandra I Karađorđevića preko puta postojećeg autobuskog stajališta Pionir.