Важност годишњих карата за 2018. годину продужена је до 15. априла 2019. године и то за следеће категорије:

– годишње карте по одобрењу Скупштине града Крагујевца
– годишње карте за чланове удружења