Obaveštavamo korisnike eKG kartica, dobijenih po osnovu Odluke o ostvarivanju prava na prevoz povlašćenih kategorija građana na teritoriji grada Kragujevca, da iste mogu produžiti za 2022.godinu, počev od 20.12.2021.godine u prostorijama JKP Šumadija Kragujevac, u ulici Kralja Petra I br.22.

Povlašćene su sledeće kategorije korisnika:

 • ratni vojni invalidi i mirnodopski vojni invalidi,
 • gluva i nagluva lica,
 • slepa i slabovida lica,
 • lica obolela od cerebralne paralize, dečije paralize i plegije,
 • lica obolela od mišićne distrofije,
 • lica obolela od multiple skleroze,
 • dijalizirana, transplantirana lica i hronični bubrežni bolesnici,
 • lica sa umerenom, teškom i dubokom duševnom zaostalošću i lica obolela od poremećaja razvoja,
 • dobrovoljni davaoci krvi koji su krv dali 75 i više puta,
 • civilni invalidi rata i
 • korisnici prava na porodičnu invalidninu po osnovu palog borca

Prilikom produženja potrebno je poneti ličnu kartu i eKG karticu.

Obaveštavamo korisnike eKG kartica za kategoriju lica sa i preko 65 godina starosti, da će ista biti automatski produžena za narednu godinu, bez potrebe dolaska u prostorije JKP Šumadija Kragujevac.