U skladu sa projektom Javnog privatnog partnerstva i sklopljenim ugovorom, od 1. decembra 2023. godine gradski i prigradski prevoz putnika na teritoriji grada Kragujevca obavljaju dva prevoznika ASP „Strela – Obrenovac“ i preduzeće Vulović transport doo Kragujevac.

Javni gradski prevoz putnika u Kragujevcu funkcioniše sa 72 autobusa od čega je 35 novih, koje je obezbedilo preduzeće iz Obrenovca, a do kraja naredne godine preduzeće Vulović transport doo je u obavezi da zanovi vozni park sa preostalih 37  vozila.

Po rečima Miloša Ćuića, rukovodioca Sektora javnog transporta putnika JKP Šumadija Kragujevac, u prigradskom saobraćaju vozni park je kompletno obnovljen novim autobusima, a u gradskom prevozu 40% je novih, a 60% će biti zamenjeno u predviđenom roku.

Javni gradski prevoz u Kragujevcu funkcioniše po jedinstvenom redu vožnje tokom čitave godine. Od pre tri godine, ne primenjuje se više redukovan broj polazaka tokom letnjih meseci. Autobusi su udobni, komforni za korisnike usluga i kompletno pokriveni Wi Fi uređajima.

Zbog visokih dnevnih temperatura svi autobusi su u obavezi da koriste klima uređaje koji funkcionišu i koji se ukoliko dođe do kvara redovno servisiraju.

Kragujevčani koji žele da posete gradske bazene ili jezero u Šumaricama mogu da koriste liniju broj 17 Baljkovac – Jezero – Baljkovac, koja saobraća sa 16 polazaka na dnevnom nivou (8 polazaka u smeru A i 8 polazaka u Smeru B) u periodu od 9 do 20 časova radnim danima, izjavio je Miloš Ćuić.

Ukoliko je građanima potreban savet, ako imaju primedbe, pohvale ili sugestije vezane za rad Javnog prevoza putnika u Kragujevcu mogu da se obrate Službi korisničkog servisa JKP Šumadija Kragujevac na brojeve telefona (034) 300-371 i 300-372.