This post is also available in: en

Diplomirana pravnica
Članica skupštine društva

Lični podaci:

  • Rođena 22. decembra 1957.godine.

Obrazovanje:

  • Diplomirala na Pravnom fakultetu u Kragujevcu.

Radno iskustvo:

  • Od 1985.god. do 1991.god. ZCZ – Elektronska obrada podataka
  • Od 1991.god. – 2000.god. Zastava Automobili – Stručni saradnik za kadrovske poslove, izradu statuta, PKU, ugovora
  • 2001.god. DP Proizvodnja gotovih jela
  • Od 2002.god. do 2006.god. TV IN- Rukovodilac marketinga
  • od 2012.god i dalje SIGIT D.O.O.