Обавештавамо ученике средњих школа да је у току продужење постојећих и израда нових еКГ картица за школску 2021/2022. годину у просторијама Службе корисничког сервиса ЈКП Шумадија Крагујевац, у улици Краља Петра I бр.22.

Постојеће картице важе до 30.09.2021. године. Продужетак, као и израда нових картица за ову категорију корисника врши се на основу спискова достављених од стране школа.

Потребнa је следећa документацијa:
– еКГ картицa
– здравственa књижицa или личнa картa на увид