Обавештавамо кориснике јавног транспорта путника у Крагујевцу да се на основу решења Градске управе продужава привремени режим саобраћаја у улицама Петра Добровића и Пере Добриновића, као и у улици Драгомира Остојића.

Возила на линији 18, Бозман – Мала вага – Бозман саобраћаће скраћеном трасом до окретнице на Бозману, где ће бити окретница и почетна станица до 21.01.2024.године.

Возила на линији 8 (Вишњак) Багремар – Илићево (Стара општина) саобраћаће скраћеном трасом до стајалишта Илићево Споменик, где ће бити окретница и почетна станица до 21.01.2024.године.