Према Решењу Градске управе, уводи се привремени режим саобраћаја у Шумадијској улици.  Возила јавног транспорта путника на линијама 4 (Аутобуска станица – Стара Колонија – Аутобуска станица) и 6 (Кванташ-Аутобуска Станица-Грошница) полазиће са стајалишта „Аутобуска станица“ у улици Браће Пољаковић.

Привремени режим саобраћаја биће на снази од 30.01.2023. до 01.03.2023. године.