Обавештавамо кориснике јавног транспорта путника у Крагујевцу да ће од 01. септембра 2023. године доћи до промена у реду вожње, за радне дане, на следећим линијама:

Линија 602 Крагујевац – Каменица

  • Полазак у 6:00 са Аутобуске станице се помера на 5:00 и саобраћа до Каменице,
  • Полазак у 6:50 из Рогојевца се помера на 6:00 из Каменице преко Рамаће.

Линија 604 Крагујевац – Ресник

  • Полазак у 11:45 од Ћифтине ћуприје саобраћа кроз Горњу малу Ресник.

Линија 609 Крагујевац – Пајазитово – Мала Врбица

  • Полазак у 14:00 са Аутобуске станице саобраћа до Мале Врбице,
  • Полазак у 14:45 из Пајазитова се помера на 15:00 из Мале Врбице,
  • Полазак у 15:30 са Аутобуске станице се помера на 16:00,
  • Полазак у 16:45 из Мале Врбице се помера на 17:00.

Линија 613 Крагујевац – Лужнице – Мала Врбица

  • Полазак у 05:50 са Аутобуске станице се помера на 5:35,
  • Полазак у 6:45 из Мале Врбице се помера на 6:30.