Уводи се привремени режим саобраћаја у улици Милована Гушића због извођења радова на изградњи прикључка објекта „БЛОК ВОЈНА БОЛНИЦА“ на водоводну и канализациону мрежу у периоду од 19.11.2022. године до 20.11.2022. године.

У овом периоду возила јавног транспорта путника на линији са ознаком 20 Денино брдо – Корићани (смер А) упућују се из улице Миодрага Влајића Шуке у улицу Саве Ковачевића, затим у улицу Града Сирена, Змај Јовину и даље регистрованом трасом, а у повратку (смер Б), из Змај Јовине у улицу Града Сирена, затим у Саве Ковачевића, Миодрага Влајића Шуке и даље регистрованом трасом.

Возила ће на измењеној траси користити постојећа, регистрована стајалишта.