Позивамо кориснике еКГ картица у Крагујевцу, који право на превоз остварују као повлашћена категорија грађана, да картице за наредну 2024. годину могу да продуже од 15. децембра 2023. године у просторијама ЈКП Шумадија Крагујевац, у улици Краља Петра I бр.22.

У категорију грађана који имају право  на бесплатан превоз убрајају се:

 • ратни војни инвалиди и мирнодопски војни инвалиди
 • глува и наглува лица
 • слепа и слабовида лица
 • лица оболела од церебралне парализе, дечије парализе и плегије
 • лица оболела од мишићне дистрофије
 • лица оболела од мултипле склерозе
 • дијализирана, трансплантирана лица и хронични бубрежни болесници
 • лица са лаком, умереном и тешком душевном заосталошћу
 • добровољни даваоци крви, који су крв дали 75 и више пута
 • лица која су остварила право по Одлуци скупштине града
 • цивилни инвалиди рата
 • корисници права на породичну инвалиднину по основу палог борца и
 • корисници социјалне помоћи

Обавештавамо кориснике еКГ картица који имају 65 година и више, да картице које су урађене 2020. године и раније могу да замене у просторијама предузећа, а картице које нису старије од 3 године биће електронски продужене. Цена израде картице је 300 динара.