МАРИНА ЖИВОЈИНОВИЋ
ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕР МАШИНСТВА

ОБРАЗОВАЊЕ:

  • Факултет инжењерских наука у Крагујевцу; Смер: машинско конструисање

РАДНО ИСКУСТВО:

  • од 2005. до 2014. године на радном месту: Стручни сарадник за развој саобраћаја уГрадској агенцији за саобраћај (правни следбеник Агенције за туризам и саобраћај)
  • од 2014 до 2017. године на радном месту: Самостални стручни сарадник – на пословимау Одељењу за анализу, планирању и развој; као координатор за рад службе диспечера ислужбе одељења послова услужних делатности;
  • од 01.07.2018. до 01.04.2018. године на радном месту: Самостални стручни сараднказа контролу саобраћаја и система наплате;
  • од 01.10.2018. до данас на радном месту: Руководилац службе саобраћаја

e-mail: marina.zivojinovic@kgbus.rs