ЈЕЛЕНА МАРКОВИЋ
ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА

Образовање:

  • Економски факултет, Универзитета у Крагујевцу
  • Економска школа, Крагујевац

Радно искуство :
Градска агенција за саобраћај

  • 2010. до 2012. – књиговодственој агенцији ” БВИ”
  • 2012. до 2018. – самостални стручни сарадник за финансије и рачуноводство, ГАС
  • 2018. до данас – начелник сектора Општих послова, ГАС

Остало:

  • рођена 23.10.1981.год у Крагујевцу