дипл. инг.
Члан скупштине друштва

Лични подаци:

  • Рођен је 30. августа 1961. год. у Неготину, Србија.
  • Ожењен и отац двоје деце.

Образовање:

  • Основну школу и Гимназију завршио у Јагодини.
  • Саобраћајни факултет, одсек за ПТТ саобраћај, у Београду.

Радно искуство:

  • Од 1992. године заснован радни однос у ЈП ПТТ Саобраћаја „СРБИЈА“, РЈ „Крагујевац“. У току свог радног ангажовања обављао послове референта за поштански саобраћај, управника поште 34000 Крагујевац 1, руководиоца Службе за поштански саобраћај и директора РЈ ПТТ „Крагујевац“ у периоду 05.10.2001. – 15.05.2004.
  • У току 2001. године неколико месеци обављао послове делегиране од стране Генералног директора ЈП ПТТ Саобраћаја „СРБИЈА“ у вези а одржавањем везе пословодства и синдиката.
  • Од 01.03.2008. до 30.09.2015. директор РЈ ПС „Крагујевац“. Тренутно ангажован на пословима Водећег сарадника у Служби за поштанску мрежу.

Страни језици:

  •  француски
  • енглески