eKG - sistem elektronske naplate

Postoje četiri vrste kartica. To su personalizovane, nepersonalizovane i dnevne eKG kartice, kao i karte za jednu vožnju (kupuju se kod vozača). Kartice je potrebno dopuniti ili kupiti pre početka vožnje na jednom od 80 prodajnih mesta. Putnik koji nema eKG karticu mora pripremiti tačan iznos cene karte i kupiti je kod vozača. Sve kartice u sistemu, osim karata kupljenih kod vozača, moraju da se OTKUCAJU prilikom ulaska u vozilo na validatoru koji se nalazi u zoni prednjih vrata.

Personalizovana eKG kartica

Korisnicima koji svakodnevno koriste javni prevoz, preporučujemo personalizovanu eKG karticu.

Izdaje se na ime korisnika, sadrži lične podatke i fotografiju radi vizuelne kontrole i nije prenosiva na drugog korisnika.

Personalizovanu karticu možete izraditi samo u prostorijama JKP Šumadija – Korisnički servis Sektora JTP  /Kod Krsta/.

Cena izrade personalizovane kartice je 300 dinara, važi 3 godine od datuma izdavanja. Cena dopune zavisi od kategorije kartice. Sve kartice je moguće dopuniti mesečnom dopunom ili pak godišnjom (osim za kategoriju nezaposlena lica), dok polumesečne dopune postoje samo za kategorije građani Republike Srbije i strani državljani.

Kategorija A1 za građane Republike Srbije predstavlja osnovnu kategoriju za prevoz bez popusta, na koju imaju pravo svi građani sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije. Izdaje se samo uz važeću ličnu kartu.

Za kategorije koje ostvaruju pravo na prevoz sa popustom ili besplatan prevoz prilaže se dodatna propisana dokumentacija.

Procedura izdavanja personalizovane kartice:

– Dostavite dokumenta neophodna za izdavanje personalizovane eKG kartice u odnosu na kategoriju za koju podnosite zahtev (građani Republike Srbije, penzioneri, studenti, nezaposleni…)

– Fotografisanje se vrši na licu mesta;

– Kartica sa personalizovanim podacima se štampa i aktivira u sistemu;

– Potpisujete zahtev za izdavanje kartice i pristanak za obradu ličnih podataka i eKG kartica je vaša.

OTKUCAJTE Vašu personalizovanu eKG karticu svaki put kada uđete u vozilo.

Personalizovana eKG plastična kartica – prednja strana

Personalizovana eKG plastična kartica – zadnja strana

Nepersonalizovana eKG kartica

Nepersonalizovana eKG kartica je elektronski novčanik, koji možete dopunjavati željenim iznosom koji će se pri svakoj vožnji umanjivati za vrednost jedne vožnje. Iznos sa kartice možete iskoristiti bilo kada nakon uplate, bez vremenskog ograničenja. Ove kartice mogu se naknadno dopunjavati na više od 80 prodajnih mesta širom grada.

Ovu karticu možete kupiti na svakom prodajnom mestu po ceni od 250 dinara, i dopunjavati je željenim iznosom kredita koji će se trošiti svaki put kada OTKUCATE Vašu karticu. Pojedinačna uplata kredita može najviše iznositi 2500 dinara, a maksimalni kredit koji možete imati na kartici iznosi 5000 dinara.

U slučaju nemogućnosti korišćenja kartice usled oštećenja, kredit sa oštećene kartice biće Vam prenet na novu.

I nepersonalizovanu eKG karticu OTKUCAJTE svaki put kada uđete u vozilo.

 

Nepersonalizovana eKG plastična kartica – prednja strana

Nepersonalizovana eKG plastična kartica – zadnja strana

Dnevna vremenska eKG kartica

Dnevna vremenska eKG kartica (nepersonalizovana papirna kartica) predstavlja posebnu kategoriju karata.

Ovaj tip karte, od 1. maja, možete kupiti na svim eKG prodajnim mestima kao i u prostorijama Gradske agencije za saobraćaj, po ceni od 40 dinara.

Postoji 3 tipa dnevnih eKG karata. To su karte za 1, 3 ili 5 dana.

Dnevna karta za 1 dan važi 24 sata od prvog OTKUCAVANJA karte, odnosno od prve vožnje za koju ste je iskoristili.

Trodnevna vremenska karta važi 72 sata od momenta prvog OTKUCAVANJA, za neograničen broj vožnji u tom vremenskom intervalu.

Petodnevna vremenska karta važi 120 sati od momenta prvog OTKUCAVANJA, za neograničeni broj vožnji u tom vremenskom intervalu.

Važenje dnevne vremenske eKG kartice je najviše 90 dana od datuma kupovine.

I ovaj tip karte potrebno je OTKUCATI pri svakom ulasku u vozilo da bi karta bila važeća.

Nepersonalizovana eKG papirna kartica – prednja strana

Nepersonalizovana eKG papirna kartica – zadnja strana

Karta kupljena kod vozača

Ovo je individualna karta za jednu vožnju koja se prodaje kod vozača. Cena ove karte je 160 dinara, putnik je u obavezi da pripremi tačan iznos koji je neophodan za kupovinu karte.

Karte za jednu vožnju se ne očitavaju, već izdavanjem kod vozača ulaze u elektronsku evidenciju.

Vozač je u obavezi da Vam izda slip od kupljene karte.

Postoje četiri vrste kartica. To su personalizovane, nepersonalizovane i dnevne eKG kartice, kao i karte za jednu vožnju (kupuju se kod vozača). Kartice je potrebno dopuniti ili kupiti pre početka vožnje na jednom od 80 prodajnih mesta. Putnik koji nema eKG karticu mora pripremiti tačan iznos cene karte i kupiti je kod vozača. Sve kartice u sistemu, osim karata kupljenih kod vozača, moraju da se OTKUCAJU prilikom ulaska u vozilo na validatoru koji se nalazi u zoni prednjih vrata.

Otkucavanje personalizovanih eKG kartica

Personalizovane kartice se moraju očitati prilikom ulaska u vozilo kako bi bile ispravne prilikom kontrole. Pripremite svoju karticu pre ulaska u vozilo. Po ulasku u vozilo, prislonite karticu na ekran validatora. Validator zvučnim signalom i porukom na ekranu obaveštava putnika o uspešnom očitavanju (zeleni ekran). Ukoliko kartica nema odgovarajuću elektronsku dopunu, validator se oglašava odgovarajućom vizuelnom i zvučnom porukom.

Otkucavanje nepersonalizovanih eKG kartica

Pripremite svoju karticu pre ulaska u vozilo. Po ulasku u vozilo, prislanjanjem kartice na ekran validatora aktivira se osnovna karta za jednu vožnju koja važi za vozilo u kome se nalazite u trenutku validacije, a kredit na kartici umanjuje za iznos od 70 dinara. Validator zvučnim signalom i porukom na ekranu obaveštava putnika o uspešnom očitavanju (zeleni ekran). Ukoliko na kartici nema dovoljno kredita, validator se oglašava odgovarajućom vizuelnom i zvučnom porukom.

Kartica se obavezno validira prilikom svakog presedanja kako bi bila ispravna prilikom kontrole. Ukoliko je sledeće presedanje iz autobusa u autobus u periodu od 120 minuta od prve validacije – prilikom sledeće validacije Vaš kredit će biti umanjen za još 20 dinara. Prilikom svake naredne validacije u istih 120 minuta, Vaš kredit će biti umanjen za 0 dinara.

Otkucavanje dnevne vremenske eKG kartice za 1, 3 ili 5 dana

Dnevne karte važe od momenta otkucavanja 1, 3 ili 5 dana. Moraju se očitati pri svakom presedanju, kako bi bile ispravne prilikom kontrole. Pripremite svoju karticu pre ulaska u vozilo. Po ulasku u vozilo, prislonite karticu na ekran validatora. Validator zvučnim signalom i porukom na ekranu obaveštava putnika o uspešnom očitavanju.

Kompletno uputstvo o korišćenju eKG kartica možete pogledati na našem youtube kanalu, na sledećem linku.

Postoje četiri vrste kartica. To su personalizovane, nepersonalizovane i dnevne eKG kartice, kao i karte za jednu vožnju (kupuju se kod vozača). Kartice je potrebno dopuniti ili kupiti pre početka vožnje na jednom od 80 prodajnih mesta. Putnik koji nema eKG karticu mora pripremiti tačan iznos cene karte i kupiti je kod vozača. Sve kartice u sistemu, osim karata kupljenih kod vozača, moraju da se OTKUCAJU prilikom ulaska u vozilo na validatoru koji se nalazi u zoni prednjih vrata.

Dopuna personalizovanih eKG kartica

Mesečna dopuna personalizovanih kartica obavlja se od 25. u mesecu za naredni mesec i od 1. do 24. za tekući mesec. Mesečna dopuna je važeća od prvog do poslednje dana u mesecu za koji je uplaćena.

Kod polumesečnih dopuna za korisnike personalizovanih kartica za građane Republike Srbije (kategorija A1) i strance (kategorija A2), dopuna za prvu polovinu meseca važi od prvog do 15. i za dopune za drugu polovinu meseca od 16. do kraja meseca. Polumesečne dopune se mogu kupiti od 25. dana u mesecu za prvu polovinu narednog meseca i do 9. dana u mesecu za tekući mesec ili od 10. do 24. dana u mesecu za drugu polovinu tekućeg meseca.

Svi korisnici uplatom iznosa predviđenog za mesečne odnosno polumesečne ili pak godišnje dopune na kioscima i maloprodajnim objektima na kojima je istaknut logo eKG-a , imaju pravo na neograničen broj vožnji.

Za većinu kategorija moguće je kupiti i godišnju dopunu u trajanju od 365 dana čija je cena jednaka zbiru 11 mesečnih dopuna i koja važi od prve validacije.

Prodavcu dajete svoju eKG karticu, koju on prislanja na uređaj za dopunu i po Vašem nalogu, bira tip dopune koji ste naveli. Sistem vrši proveru i odobrava transakciju. Nakon obavljene transakcije, terminal za dopunu štampa odgovarajući isečak koji sadrži broj Vaše kartice, tip i cenu kupljene dopune, a prodavac Vam vraća Vašu karticu i isečak o uspešnoj dopuni. Preporučujemo Vam da proverite da li podaci na isečku odgovaraju broju dopunjene kartice, tipu i iznosu dopune koju ste platili. Isečak sačuvajte. Ovim je Vaša kartica uspešno dopunjena.

Kompletan cenovnik po kategorijama možete pogledati ovde.

Dopuna nepersonalizovanih eKG kartica

Ovaj tip kartica predstavlja elektronski novčanik za vožnju u javnom prevozu. Korisnik karticu kupuje po ceni od 250 dinara i dopunjuje željenim novčanim iznosom na kioscima i maloprodajnim objektima na kojima je istaknut logo eKG-a, a u vozilu njome plaća prevoz. Može da se dopuni neograničen broj puta, pri čemu je maksimalni iznos jedne transakcije 2.500 dinara, a maksimalan trenutni iznos na kartici 5.000 dinara.

Prodavcu dajete svoju eKG karticu, koju on prislanja na uređaj za dopunu i po Vašem nalogu, unosi željeni iznos kredita. Sistem vrši proveru i odobrava transakciju. Nakon obavljene transakcije, terminal za dopunu štampa odgovarajući isečak koji sadrži broj Vaše kartice, iznos obavljene transakcije i novi iznos kredita na kartici, a prodavac Vam vraća Vašu karticu i isečak o uspešnoj dopuni. Preporučujemo Vam da proverite da li podaci na isečku odgovaraju broju dopunjene kartice i iznosu dopune koju ste platili. Isečak sačuvajte. Ovim je Vaša kartica uspešno dopunjena.

Vrsta karte
Vreme trajanja karte
Cena karte
Karta za jednu vožnju Jedna vožnja 75 dinara
Vremenska karta 120 minuta 95 dinara

Dopuna dnevnih vremenskih eKG kartica za 1, 3 ili 5 dana

Dnevne papirne kartice kupuju se na kioscima i maloprodajnim objektima na kojima je istaknut logo eKG-a i period važenja počinje od trenutka kupovine. Cena same kartice je 40 dinara, na šta treba dodati i cenu dnevne vremenske karte u zavisnosti od izabranog perioda važenja: 1, 3 ili 5 dana. Prilikom kupovine korisnik bira period važenja. Na karticu može da bude upisana samo dnevna vremenska karta kojom korisnici plaćaju uslugu prevoza za unapred definisan period: za 1, 3 ili 5 dana.

 

Vrsta karte
Vreme trajanja karte
Cena karte
Karta za jedan dan 24 sata 215 dinara
Karta za tri dana 72 sata 590 dinara
Karta za pet dana 120 sati 750 dinara

Prodaja karata kod vozača

Za putnike koji ne nabave karte u pretprodaji, odnosno pre početka putovanja, sistem omogućava prodaju karatu kod vozača. Ovo je individualna karta za jednu vožnju, ne poništava se, već samim činom izdavanja kod vozača ulaze u elektronsku evidenciju podsistema karata za prevoz. Putnik je u obavezi da pripremi tačan iznos koji je neophodan za kupovinu karte.

Vrsta karte
Vreme trajanja karte
Cena karte
Karta kupljena kod vozača Jedna vožnja 160 dinara

Postoje četiri vrste kartica. To su personalizovane, nepersonalizovane i dnevne eKG kartice, kao i karte za jednu vožnju (kupuju se kod vozača). Kartice je potrebno dopuniti ili kupiti pre početka vožnje na jednom od 80 prodajnih mesta. Putnik koji nema eKG karticu mora pripremiti tačan iznos cene karte i kupiti je kod vozača. Sve kartice u sistemu, osim karata kupljenih kod vozača, moraju da se OTKUCAJU prilikom ulaska u vozilo na validatoru koji se nalazi u zoni prednjih vrata.

eKG USSD servis

eKG USSD servis je usluga informisanja putnika o nailasku vozila javnog prevoza na stanicu i odnosi se na sve linije javnog gradskog prevoza.

Pozivom na *034*kod stanice# putnici mogu da saznaju koliko stanica su udaljena po dva vozila svih linija koja pristižu. Kada vozila nema od okretnice do stanice na kojoj putnik čeka, automatski se uzimaju podaci iz suprotnog smera, i tada u poruci može pisati da je vozilo udaljeno veći broj stanica. *034* je pozivni znak, dok broj pre tarabe (#) označava jedinstveni kod stanice koji je istaknut na informativnoj tabli na svakom stajalištu.

Cena SMS servisa iznosi 2,30 dinar bez PDV (2,76 dinara sa PDV) po upitu za sve tri mreže mobilnih operatera. Upit za obaveštenje o udaljenosti vozila se ne naplaćuje ukoliko su informacije u sistemu nedostupne ili ako putnik greškom unese nepostojeći kod stanice.

IZJAVA O OGRANIČENJU ODGOVORNOSTI

Podaci koje pruža servis za procenu nailaska vozila na stanicu, odnosno udaljenosti vozila od iste, predstavljaju indikativne informacije zasnovane na poslednjem dobijenom statusu vozila u okviru javnog linijskog prevoza u Kragujevcu i odgovarajućoj opremi. Pored toga što su preduzete sveobuhvatne mere u cilju dobijanja što preciznijih podataka, odstupanja od stvarne situacije na terenu su moguća usled tehnološko-operativnih ograničenja celokupnog sistema za informisanje putnika. Stoga pružalac usluge ne snosi odgovornost za eventualne posledice koje bi korisnik mogao pretrpeti zbog informacija dobijenih putem ovog servisa.

Postoje četiri vrste kartica. To su personalizovane, nepersonalizovane i dnevne eKG kartice, kao i karte za jednu vožnju (kupuju se kod vozača). Kartice je potrebno dopuniti ili kupiti pre početka vožnje na jednom od 80 prodajnih mesta. Putnik koji nema eKG karticu mora pripremiti tačan iznos cene karte i kupiti je kod vozača. Sve kartice u sistemu, osim karata kupljenih kod vozača, moraju da se OTKUCAJU prilikom ulaska u vozilo na validatoru koji se nalazi u zoni prednjih vrata.

Karte se kupuju pre vožnje na jednom od prodajnih mesta za izdavanje, prodaju i dopunu svih vrsta kartica. Putnik koji nema kartu mora pripremiti tačan iznos i kupiti kartu kod vozača. Sve karte u sistemu, osim papirnih karata kupljenih kod vozača, moraju da se OTKUCAJU prilikom ulaska u vozilo na validatoru koji se nalazi u zoni prednjih vrata. Svi putnici su u obavezi da karte pokažu kontroloru, koji ih proverava. Kontrolori rade na svim gradskim i prigradskim linijama javnog prevoza na teritoriji grada Kragujevca.

Izvod iz pravilnika o tarifnom sistemu u jvanom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Kragujevca (“Službeni list grada Kragujevca broj 13 25.04.2019. godine“), koji se odnosi na kontrolu karata:

Član 24.

Putnik je lice koje na osnovu ugovora ima pravo na prevoz.

Ugovor o prevozu se zaključuje momentom upisivanja karte u memoriju beskontaktne kartice odnosno na Server sistema u slučaju platne kartice, validacijom mobilnog telefona odnosno momentom kupovine karte u vozilu kod vozača ili kupovinom posebne karte kod kontrolora.

Za decu do sedam godina starosti, i pripadnike komunalne policije u uniformi, ugovor o prevozu se zaključuje momentom ulaska u vozilo i ova lica nisu u obavezi da poseduju voznu ispravu.

Korisnik koji je prilikom kontrole zatečen u vozilu dužan je da kontroloru ili drugom ovlašćenom licu ustupi radi provere voznu ispravu, osim lica iz stava 3. ovog člana. Za korišćenje usluge prevoza korisnik je dužan da u vozil poseduje važeću i ispravnu voznu ispravu.

Za korišćenje usluge prevoza korisnik je dužan da u vozilu poseduje važeću kartu, koju je na zahtev kontrolora ili ovlašćenog lica dužan da ustupi radi provere.

Ukoliko korisnik koji je prilikom kontrole zatečen u vozilu ili rezervisanom prostoru odbije da kontroloru ili drugom ovlašćenom licu ustupi radi provere voznu ispravu smatra se da ne poseduje važeću kartu.

Ukoliko korisnik ne poseduje važeću i ispravnu voznu ispravu odnosno ne poseduje važeću kartu, osim lica i stava 3. ovog člana, ili odbije da voznu ispravu ustupi radi provere, dužan je da kontroloru ili drugom ovlašćenom licu pruži podatke o svom identitetu.

Kontrola korisnika koji je u trenutku kontrole zatečen u vozilu bez važeće i ispravne vozne isprave ili bez važeće karte na zahtev putnika ili kontrolora može biti završena i na stajalištu.

Za kupovinu karte kod vozača korisnik je dužan da obezbedi tačan iznos novca u vrednosti broja karata koje kupuje.

Član 25.

Korisnik koji je u vozilu zatečen bez važeće i ispravne vozne isprave ili bez važeće karte na zahtev kontrolora može kupiti posebnu kartu.

Posebna karta obavezno sadrži:

  • podatke o korisniku (ime, prezime, JMBG i sl.);
  • cenu utvrđenu aktom iz člana 22. ovog pravilnika;
  • liniju javnog prevoza, ID vozila;
  • datum i vreme izdavanja i službeni broj kontrolora.

Kupovinom posebne karte, od momenta izdavanja, korisnik stiče pravo na započeto i dalje korišćenje usluge linijskog prevoza u JTS, u danu u kome je karta izdata.

Putnik koji je uslugu prevoza platio posebnom kartom dužan je da prilikom svake naredne kontrole uz posebnu kartu kontroloru na uvid pruži i podatke o svom identitetu.

Korisniku koji ne kupi posebnu kartu izdaje se prekršajni nalog odnosno zapisnik koji sadrži sledeće podatke o licu:

  • ime i prezime, JMBG;
  • adresa;
  • broj identifikacione isprave;
  • organ izdavanja identifikacione isprave.

Podatke o korisniku koje se u momentu kontrole zateklo u vozilu, bez važeće karte i koje ne kupi posebnu kartu, kontrolor upisuje u službenu evidenciju i elektronskim putem stavlja na uvid komunalnoj policiji radi izdavanja prekršajnog naloga.

Ovako sačinjen i elektronski potpisan prekršajni nalog šalje se elektronskim putem kontroloru na njegov prenosni uređaj, koji ga štampa i uručuje korisniku.

U slučaju nemogućnosti štampanja prekršajnog naloga kontrolor korisniku uručuje zapisnik radi upisa u službenu evidenciju i stavljanja na uvid ovlašćenom službenom licu radi izdavanja prekršajnog naloga.

Korisnik koji se u momentu kontrole zateklo u vozilu bez važeće karte i koje ne kupi posebnu kartu dužno je da po uručenju odštampane kopije elektronski potpisanog prekršajnog naloga, odnosno zapisnika napusti vozilo na prvom narednom stajalištu.

Ukoliko lice ne napusti vozilo, kontrolor može da izda nalog vozaču da zaustavi i zadrži vozilo na stajalištu.

Uručenje i plaćanje prekršajnog naloga vrši se u skladu sa zakonom kojim se reguliše prekršajni postupak.

Kontrolor u kontroli može zatražiti pomoć policijske uprave, odnosno komunalne policije.

Na linijama na kojima validaciju voznih isprava prati vozač, vozač je dužan da zaustavi vozilo dok lice ne kupi kartu ili uspešno ne validira voznu ispravu, odnosno ne napusti vozilo.

Postoje četiri vrste kartica. To su personalizovane, nepersonalizovane i dnevne eKG kartice, kao i karte za jednu vožnju (kupuju se kod vozača). Kartice je potrebno dopuniti ili kupiti pre početka vožnje na jednom od 80 prodajnih mesta. Putnik koji nema eKG karticu mora pripremiti tačan iznos cene karte i kupiti je kod vozača. Sve kartice u sistemu, osim karata kupljenih kod vozača, moraju da se OTKUCAJU prilikom ulaska u vozilo na validatoru koji se nalazi u zoni prednjih vrata.

NOVO: Putem SMS servisa možete saznati koliko je autobus udaljen od stajališta za koje ste poslali upit. Pozivom na poseban broj koji će biti jasno istaknut na stajalištu, dobićete SMS poruku koja Vam pokazuje vreme pristizanja svih autobusa do željenog stajališta!

Kako možete nabaviti svoju eKG karticu?

Personalizovana eKG kartica

Procedura za izdavanje personalizovane eKG kartice veoma je jednostavna i traje samo nekoliko minuta. Izdavanje se vrši isključivo u prostorijama JKP Šumadija – Korisnički servis Sektora JTP  /Kod Krsta/ u kojima podnosite zahtev za izdavanje.
Potrebno je da pokažete ličnu kartu na uvid i staru legitimaciju ako je posedujete.

Službenik će Vas fotografisati na licu mesta ili iskoristiti sliku sa Vaše postojeće legitimacije.

Cena izrade nove personalizovane eKG kartice iznosi 300 dinara. Povlašćene kategorije moraju da dostave predviđenu dokumentaciju kako bi ostvarili svoje pravo na besplatan prevoz ili prevoz sa popustom.

Detaljne informacije o potrebnoj dokumentaciji možete pronaći na sajtu www.kgbus.rs

Nepersonalizovane eKG kartice

Nepersonalizovane kao i dnevne vremenske karte, možete kupiti i dopuniti na više od 80 prodajnih mesta širom grada kao i u prostorijama JKP Šumadija – Korisnički servis Sektora JTP  /Kod Krsta/.

VAŽNE NAPOMENE:

Kada dopunjujete svoju eKG karticu UZMITE I PROVERITE SLIP. Naknadne reklamacije neće biti prihvaćene!

Na zahtev kontrolora POKAŽITE I USTUPITE svoju eKG karticu!

OTKUCAJTE svoju karticu UVEK kada uđete u vozilo, jer samo tako ostvarujete pravo na vožnju!