Na Smart City festivalu koji je održan u Beogradu, gradu Kragujevcu dodeljeno je priznanje za izuzetne rezultate u otvaranju podataka (Open Data).

U okviru projekta “Podatke otvori, na mapi se stvori”, koji je sproveo Palgo smart, uz podršku UNDP–a, Kancelarije za IT i eUpravu, UKAid, Britanske ambasade i World Bank Group, Kragujevac je nagrađen za otvorene podatke u oblasti javnog prevoza. Zahvaljujući projektu, na Google mapama (primer), dostupne su sve linije gradskog i prigradskog prevoza, što naš grad svrstava uz rame sa svetskim metropolama. Kragujevac je takođe prva i jedina lokalna samouprava u Srbiji koja ima svoj portal otvorenih podataka na kome su otvoreni podaci o potrošnji energije u javnim zgradama.

Kragujevac je pristupio otvaranju podataka prepoznajući ovaj proces kao važan korak u otvaranju javne uprave ka lokalnoj zajednici. Otvaranje podataka daje značajan doprinos transparentnosti rada lokalne samouprave i način je za podsticanje čitave zajednice na inovacije i unapređenje rada javnih službi, kao i pružanje novih mogućnosti studentima Univerziteta u Kragujevcu.

Nagradu je uručio direktor Kancelarije za IT i eUpravu dr Mihajlo Jovanović i u ime gradonačelnika je primio Zorana Đorović, direktor BIC – a i koordinator na projektu. Đorović je u okviru agende festivala prezentovao proces otvaranja podataka, primenu Google Transit sistema, kao aktivnosti koje grad Kragujevac sprovodi i planira u domenu Smart City rešenja.

Izvor: infokg.rs