Odlukom Gradskog veća Sektor JTP JKP Šumadija Kragujevac je organizovao prevoz zaposlenih u sistemu zdravstvene zaštite obuhvaćenih Uredbom o planu mreže zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne zaštite sa teritorije Grada Kragujevca.

U prilogu možete videti trase koridorskih linija sa vremenima polazaka =>

KORIDORSKE LINIJE-2