Ugovor o zakupu opreme na dve godine predvideo je tačno koja oprema za izdavanje kartica je dovoljna za taj period da bi bila racionalna cena zakupa. To podrazumeva 10 jedinica za izradu personalizovanih kartica i 100 terminala za dopunu kartica koja je planirana za spoljnu prodajnu mrežu.

Važno je znati da najveće gužve nastaju u onom delu gde građani žele da im se izda personalizovana eKG kartica čija izrada traje 6 minuta u proseku (na osnovu zakona o čuvanju podataka ličnosti dužni smo da poštujemo striktne procedure).

Tokom izdavanja personalizovane kartice, svaki korisnik mora:
1) biti fotografisan ili da mu se skenira postojeca slika, 2) da se očita ili skenira lična karta i unesu podaci, 3) potpiše saglasnost, 4) dopuni karta za mesec maj

Taj proces je nažalost veoma dug iako smo iznajmili savremenu opremu, fizički nije moguće da se stigne brže.

Sa izdavanjem personalizovanih kartica krenuli smo još 15. aprila, što je određeni broj ljudi iskoristio i izbegao gužve, ali očigledno nedovoljan broj ljudi. Zato smo radili i za dva dana u vreme praznika kako bismo izašli u susret građanima kojima je to jedini slobodan period da izvade kartice.

Ovaj proces nije moguće raditi nigde van prostorija Gradske agencije za saobraćaj, niti je moguće dati trećim licima da rukuju bazom podataka i opremom. Uzevši u obzir potreban broj jedinica za izdavanje i broj zaposlenih kojim raspolažemo možemo reći da u velikoj meri gužve koje nastaju nažalost očekivane i ne postoji drugi način da se za tako kratko vreme izdaju kartice očekivanom broju korisnika. To je rizik koji smo uzeli na sebe svesni mogućnosti da će korisnicima biti naporan proces same izrade.

Mi smo sa najvećim brojem naših korisnika krajem marta popričali iskreno i rekli da nakon izdavanja ove kartice više nikada neće biti u situaciji da moraju da dolaze iz svih delova grada do naših prostorija svakog meseca i čekaju u redu između 25-og i 3-eg da kupuju markicu za sledeći mesec. Sa novim sistemom dobili smo mnoge mogućnosti čime smo prišli potrebama naših korisnika, te će sada moći da dopunjuju svoje nove kartice na 80 prodajnih mesta što je mnoge nove korisnike ubedilo da se vrate plaćanju mesečne karte.

Sa zadovoljstvom možemo reći da već u ovom trenutku, mesečne karte za mesec maj, je nabavio (za poslednjih 5 godina) rekordan broj naših sugrađana (uz napomenu da još uvek nije gotovo izdavanje). To govori o tome da ljudi veruju u ovaj sistem i da žele da ga koriste. Nakon mnogih novina koje smo uveli tendencija povećanja broja korsnika se nastavlja što je veoma važno na mnogo nivoa funkcionisanja našeg grada.

Živimo u vremenu kada zavisimo od tehnike, kada tehnika ima svoju cenu, a mi ograničene resurse. U želji da korisnike zamolimo za razumevanje i obećanje da više nikada nećemo morati da imamo redove na lokaciji koja je daleko od njih.

Potražnja i za nepersonalizovanim karticama je velika, ali njihova prodaja i dopuna traje svega nekoliko sekundi.

Gradska agencija za saobraćaj je ugovor sa najvećim lancima potpisala ugovor na vreme i sve je bilo dogovoreno i ispraćeno odlukama Gradskog veća kako administracija nalaže. Dakle ništa nismo zakasnili ili loše organizovali, već određeni vlasnici nisu želeli da prodaju nepersonalizovane eKG kartice na samom početku, jer bi gužve koje bi nastale na njihovim prođanim mestima napravile problem u njihovom osnovnom poslovanju, te stoga su odložili početak za dve nedelje.

Važnost spoljne mreže za javni transport putnika je veoma veliki i to je upravo ono što će doneti novi kvalitet svim našim korisnicima, jer će im prodajna mesta biti mnogo biliže. Ranije se red čekao svakog meseca, a sada će ovo biti poslednji put.