Obaveštavamo sve učenike srednjih škola, koji imaju eKG karticu (važi do 30.09.2019), da istu mogu produžiti za školsku 2019/2020. godinu od 26.08.2019. godine u prostorijama Gradske agencije za saobraćaj.

Od dokumentacije je potrebno sledeće:

  • eKG kartica
  • zdravstvena knjižica ili lična karta na uvid
  • overena potvrda koju izdaje škola (da je učenik upisao školsku 2019/2020.godinu)

Za učenike koji prvi put izrađuju eKG karticu potrebna je sledeća dokumentacija: zdravstvena knjižica ili lična karta na uvid, overena potvrda da je upisana školska 2019/2020. godina.