U cilju prevoza učenika viših razreda Osnovne škole “Dragiša Mihailović” sa prebivalištem u Malim Pčelicama, Starom Selu i Novom naselju od 01.10.2020.godine delimično je izmenjen red vožnje za radni dan na liniji br.26. Male Pčelice (Staro selo) – Teferič (vikend naselje).

Izmene se odnose na sledeće polaske:

  • Polazak iz Malih Pčelica u 6:00 pomeren je na 5:50;
  • Polazak iz Malih Pčelica u 17:55 pomeren je na 18:05;
  • Polazak iz Malih Pčelica u 19:45 pomeren je na 19:55;
  • Polazak iz Teferiča u 5:10 pomeren je na 5:00;
  • Polazak iz Teferiča u 6:50 pomeren je na 6:40;
  • Polazak iz Teferiča u 12:20 pomeren je na 12:10;
  • Polazak iz Teferiča u 18:50 pomeren je na 19:00;
  • Polazak iz Teferiča u 20:40 pomeren je na 20:50.

Napomena: Polasci iz Teferiča u 6:40, 12:10, i 17:00 saobraćaju kroz Male Pčelice pored Porte.