Od 01. marta korisnici JTP u Kragujevcu imaće mogućnost kupovine grupne karte u vozilima JGPP.

Jednom nepersonalizovanom karticom  imate mogućnost kupovine grupne karte do 15 korisnika.

Prilikom ulaska u vozilo prislonite Vašu karticu na validator.

Ukoliko želite karte za više korisnika pritiskate na ekranu validatora dugme” DODATNA KARTA” i prislanjate Vašu nepersonalizovanu karticu. Postupak ponavljate onoliko puta koliko karata želite da kupite.

U svakom trenutku možete proveriti koliko karata ste kupili do zadnjeg čekiranja.

Srećan put!