JKP Šumadija Kragujevac obaveštava korisnike javnog transporta putnika u Kragujevcu da se na osnovu rešenja Gradske uprave uvodi privremeni režim saobraćaja u Kikindskoj ulici. Vozila na liniji 18 Bozman – Mala Vaga – Bozman saobraćaće skraćenom trasom do Mesne zajednice u Jovanovcu, gde će biti okretnica i početna stanica u periodu od 08.05. do 12.05.2024. godine.

Na osnovu rešenja Gradske uprave uvodi se privremeni režim saobraćaja u ul. 19. oktobra u periodu od 08.05. do 12.05.2024. godine.

Vozila javnog transporta putnika na linijama sa oznakom:

1 i 607 u smeru ka Kormanu od stajališta Trafo upućuju se na Kormanski put i dalje registrovanom trasom, a u povratku iz ul. 19. oktobra na Kormanski put ka stajalištu Trafo i dalje registrovanom trasom.

Za vreme izmene režima saobraćaja uvode se 3 (tri) privremena dvostrana autobuska stajališta:

  1. Iz pravca centra ka Kormanu neposredno posle raskrsnice ulica 19. oktobra i Kormanskog puta u zoni stajališta Arena 2;
  2. Iz pravca centra ka Kormanu neposredno pre raskrsnice Kormanski put i ul. Radivoja Čipranova;
  3. Iz pravca centra ka Kormanu neposredno pre raskrsnice Kormanski put i ul. 19. oktobar.