У циљу спречавања преношења инфекције у Републици Србији, али и у циљу заштите Вашег здравља, ЈКП Шумадија сектор Јавног Транспорта Путника у сарадњи са превозницима предузима неопходне мере: