Обавештавамо све ученике средњих школа, који имају еКГ картицу (важи до 30.09.2019), да исту могу продужити за школску 2019/2020. годину од 26.08.2019. године у просторијама Градске агенције за саобраћај.

Од документације је потребно следеће:

  • еКГ картица
  • здравствена књижица или лична карта на увид
  • оверена потврда коју издаје школа (да је ученик уписао школску 2019/2020.годину)

За ученике који први пут израђују еКГ картицу потребна је следећа документација: здравствена књижица или лична карта на увид, оверена потврда да је уписана школска 2019/2020. година.