Линија 24

Ћава - Кошутњак брдо

Смер А

 • 05:25 Ћава – Кошутњак брдо
 • 06:15 Ћава – Кошутњак брдо
 • 06:50 Ћава – Кошутњак брдо
 • 07:25 Ћава – Кошутњак брдо
 • 08:35 Ћава – Кошутњак брдо
 • 09:50 Ћава – Кошутњак брдо
 • 11:20 Ћава – Кошутњак брдо
 • 12:35 Ћава – Кошутњак брдо
 • 13:05 Ћава – Кошутњак брдо
 • 13:55 Ћава – Кошутњак брдо
 • 15:05 Ћава – Кошутњак брдо
 • 16:10 Ћава – Кошутњак брдо
 • 17:00 Ћава – Кошутњак брдо
 • 18:10 Ћава – Кошутњак брдо
 • 19:25 Ћава – Кошутњак брдо
 • 20:35 Ћава – Кошутњак брдо
 • 22:10 Ћава – Кошутњак брдо

Смер Б

 • 05:05 Кошутњак брдо – Ћава
 • 06:15 Кошутњак брдо – Ћава
 • 06:50 Кошутњак брдо – Ћава
 • 07:25 Кошутњак брдо – Ћава
 • 08:00 Кошутњак брдо – Ћава
 • 09:10 Кошутњак брдо – Ћава
 • 10:30 Кошутњак брдо – Ћава
 • 12:00 Кошутњак брдо – Ћава
 • 12:35 Кошутњак брдо – Ћава
 • 13:15 Кошутњак брдо – Ћава
 • 13:55 Кошутњак брдо – Ћава
 • 14:30 Кошутњак брдо – Ћава
 • 15:05 Кошутњак брдо – Ћава
 • 15:55 Кошутњак брдо – Ћава
 • 17:35 Кошутњак брдо – Ћава
 • 18:45 Кошутњак брдо – Ћава
 • 20:00 Кошутњак брдо – Ћава
 • 21:10 Кошутњак брдо – Ћава

Смер А

 • 05:25 Ћава – Кошутњак брдо
 • 06:35 Ћава – Кошутњак брдо
 • 08:10 Ћава – Кошутњак брдо
 • 10:10 Ћава – Кошутњак брдо
 • 12:10 Ћава – Кошутњак брдо
 • 13:55 Ћава – Кошутњак брдо
 • 15:05 Ћава – Кошутњак брдо
 • 17:10 Ћава – Кошутњак брдо
 • 19:10 Ћава – Кошутњак брдо
 • 20:35 Ћава – Кошутњак брдо
 • 22:10 Ћава – Кошутњак брдо

Смер Б

 • 06:00 Кошутњак брдо – Ћава
 • 07:10 Кошутњак брдо – Ћава
 • 09:10 Кошутњак брдо – Ћава
 • 11:10 Кошутњак брдо – Ћава
 • 13:10 Кошутњак брдо – Ћава
 • 14:30 Кошутњак брдо – Ћава
 • 16:10 Кошутњак брдо – Ћава
 • 18:10 Кошутњак брдо – Ћава
 • 19:55 Кошутњак брдо – Ћава
 • 21:10 Кошутњак брдо – Ћава

Смер А

 • 5:25 Ћава – Кошутњак брдо
 • 6:35 Ћава – Кошутњак брдо
 • 8:10 Ћава – Кошутњак брдо
 • 10:10 Ћава – Кошутњак брдо
 • 12:10 Ћава – Кошутњак брдо
 • 14:10 Ћава – Кошутњак брдо
 • 16:10 Ћава – Кошутњак брдо
 • 18:10 Ћава – Кошутњак брдо
 • 20:10 Ћава – Кошутњак брдо

Смер Б

 • 6:00 Кошутњак брдо – Ћава
 • 7:10 Кошутњак брдо – Ћава
 • 9:10 Кошутњак брдо – Ћава
 • 11:10 Кошутњак брдо – Ћава
 • 13:10 Кошутњак брдо – Ћава
 • 15:10 Кошутњак брдо – Ћава
 • 17:10 Кошутњак брдо – Ћава
 • 19:10 Кошутњак брдо – Ћава