Line 600

Line 600

Kragujevac - Velika Sugubina - Rakalj 1

Direction A

 • 5:10 Autobuska stanica – I Rakalj
 • 11:45 Autobuska stanica – I Rakalj
 • 14:30 Autobuska stanica – I Rakalj
 • 15:30 Autobuska stanica – I Rakalj
 • 20:10 Autobuska stanica – Dulene

Direction B

 • 6:00 I Rakalj – Autobuska stanica
 • 12:15 I Rakalj – Autobuska stanica
 • 15:00 I Rakalj – Autobuska stanica
 • 16:00 I Rakalj – Autobuska stanica
 • 21:15 Dulene – Autobuska stanica

Direction A

 • 5:15 Autobuska stanica – I Rakalj
 • 11:45 Autobuska stanica – I Rakalj
 • 15:30 Autobuska stanica – I Rakalj

Direction B

 • 5:45 I Rakalj – Autobuska stanica
 • 12:15 I Rakalj – Autobuska stanica
 • 16:00 I Rakalj – Autobuska stanica

Direction A

 • 6:30 Autobuska stanica – I Rakalj
 • 19:00 Autobuska stanica – I Rakalj

Direction B

 • 7:00 I Rakalj – Autobuska stanica
 • 19:30 I Rakalj – Autobuska stanica