Славица Андрић
дипл. правник

Образовање:

 • Универзитет у Крагујевцу, Правни факултет
 • Република Србија, Министарство правде – Правосудни испит
 • Средња школа: Економска школа у Крагујевцу-правни смер
 • Основна школа: Милутин Тодоровић у Крагујевцу

Радно искуство:

 • 1995-1997. Општински суд у Јагодини,
 • 1995-1997. Општински суд у Крагујевцу,
 • 1998-2000. ЈП за одмор и рекреацију града Крагујевца,
 • 2000-2005. Установа за одмор и рекреацију деце и омладине
  Крагујевац,
 • 2005-2011. „Агенција за туризам и саобраћај“ доо Крагујевац,
 • 2011- „Градска агенција за саобраћај“ доо Крагујевац.
 • У Општинском суду у Јагодини и Крагујевцу обављала послове судијског
  приправника, на преoсталим пословима, послове на руководећим
  местима.