Линија 9

Ћифтина ћуприја - Цветојевац

Смер А

 • 4:20 Ћифтина ћуприја – Цветојевац
 • 5:00 Ћифтина ћуприја – Цветојевац
 • 5:50 Ћифтина ћуприја – Цветојевац
 • 6:45 Ћифтина ћуприја – Цветојевац
 • 9:15 Ћифтина ћуприја – Цветојевац
 • 10:55 Ћифтина ћуприја – Цветојевац
 • 11:40 Ћифтина ћуприја – Цветојевац
 • 12:30 Ћифтина ћуприја – Цветојевац
 • 13:20 Ћифтина ћуприја – Цветојевац
 • 14:15 Ћифтина ћуприја – Цветојевац
 • 15:10 Ћифтина ћуприја – Цветојевац
 • 16:15 Ћифтина ћуприја – Цветојевац
 • 17:45 Ћифтина ћуприја – Цветојевац
 • 19:15 Ћифтина ћуприја – Цветојевац
 • 20:45 Ћифтина ћуприја – Цветојевац
 • 22:20 Ћифтина ћуприја – Цветојевац

Смер Б

 • 5:00 Цветојевац – Ћифтина ћуприја
 • 5:50 Цветојевац – Ћифтина ћуприја
 • 6:45 Цветојевац – Ћифтина ћуприја
 • 7:40 Цветојевац – Ћифтина ћуприја
 • 10:05 Цветојевац – Ћифтина ћуприја
 • 11:45 Цветојевац – Ћифтина ћуприја
 • 12:30 Цветојевац – Ћифтина ћуприја
 • 13:20 Цветојевац – Ћифтина ћуприја
 • 14:10 Цветојевац – Ћифтина ћуприја
 • 15:00 Цветојевац – Ћифтина ћуприја
 • 16:00 Цветојевац – Ћифтина ћуприја
 • 17:00 Цветојевац – Ћифтина ћуприја
 • 18:30 Цветојевац – Ћифтина ћуприја
 • 20:00 Цветојевац – Ћифтина ћуприја
 • 21:30 Цветојевац – Ћифтина ћуприја
 • 23:00 Цветојевац – Ћифтина ћуприја

Смер А

 • 4:20 Ћифтина ћуприја – Цветојевац
 • 6:10 Ћифтина ћуприја – Цветојевац
 • 9:15 Ћифтина ћуприја – Цветојевац
 • 11:40 Ћифтина ћуприја – Цветојевац
 • 13:20 Ћифтина ћуприја – Цветојевац
 • 15:10 Ћифтина ћуприја – Цветојевац
 • 17:30 Ћифтина ћуприја – Цветојевац
 • 20:10 Ћифтина ћуприја – Цветојевац

Смер Б

 • 5:00 Цветојевац – Ћифтина ћуприја
 • 7:00 Цветојевац – Ћифтина ћуприја
 • 10:05 Цветојевац – Ћифтина ћуприја
 • 12:30 Цветојевац – Ћифтина ћуприја
 • 14:10 Цветојевац – Ћифтина ћуприја
 • 16:00 Цветојевац – Ћифтина ћуприја
 • 18:20 Цветојевац – Ћифтина ћуприја
 • 21:00 Цветојевац – Ћифтина ћуприја

Смер А

 • 6:20 Ћифтина ћуприја – Цветојевац
 • 9:15 Ћифтина ћуприја – Цветојевац
 • 11:40 Ћифтина ћуприја – Цветојевац
 • 13:20 Ћифтина ћуприја – Цветојевац
 • 15:10 Ћифтина ћуприја – Цветојевац
 • 17:30 Ћифтина ћуприја – Цветојевац
 • 20:10 Ћифтина ћуприја – Цветојевац

Смер Б

 • 7:10 Цветојевац – Ћифтина ћуприја
 • 10:05 Цветојевац – Ћифтина ћуприја
 • 12:30 Цветојевац – Ћифтина ћуприја
 • 14:10 Цветојевац – Ћифтина ћуприја
 • 16:00 Цветојевац – Ћифтина ћуприја
 • 18:20 Цветојевац – Ћифтина ћуприја
 • 21:00 Цветојевац – Ћифтина ћуприја