Линија 5

Виногради - Мале Пчелице

Смер А

 • 4:55 Виногради – Мале Пчелице
 • 5:25 Виногради – Мале Пчелице
 • 5:55 Виногради – Мале Пчелице
 • 6:25 Виногради – Мале Пчелице
 • 6:55 Виногради – Мале Пчелице
 • 7:30 Виногради – Мале Пчелице
 • 8:30 Виногради – Мале Пчелице
 • 9:00 Виногради – Мале Пчелице
 • 10:00 Виногради – Мале Пчелице
 • 10:30 Виногради – Мале Пчелице
 • 11:30 Виногради – Мале Пчелице
 • 12:00 Виногради – Мале Пчелице
 • 12:30 Виногради – Мале Пчелице
 • 13:00 Виногради – Мале Пчелице
 • 13:30 Виногради – Мале Пчелице
 • 14:00 Виногради – Мале Пчелице
 • 15:00 Виногради – Мале Пчелице
 • 15:30 Виногради – Мале Пчелице
 • 16:00 Виногради – Мале Пчелице
 • 16:30 Виногради – Мале Пчелице
 • 17:30 Виногради – Мале Пчелице
 • 18:00 Виногради – Мале Пчелице
 • 19:00 Виногради – Мале Пчелице
 • 19:30 Виногради – Мале Пчелице
 • 20:30 Виногради – Мале Пчелице
 • 21:00 Виногради – Мале Пчелице
 • 22:10 Виногради – Мале Пчелице

Смер Б

 • 5:00 Мале Пчелице – Виногради
 • 5:40 Мале Пчелице – Виногради
 • 6:10 Мале Пчелице – Виногради
 • 6:45 Мале Пчелице – Виногради
 • 7:15 Мале Пчелице – Виногради
 • 7:45 Мале Пчелице – Виногради
 • 8:15 Мале Пчелице – Виногради
 • 9:15 Мале Пчелице – Виногради
 • 9:45 Мале Пчелице – Виногради
 • 10:45 Мале Пчелице – Виногради
 • 11:15 Мале Пчелице – Виногради
 • 12:15 Мале Пчелице – Виногради
 • 12:45 Мале Пчелице – Виногради
 • 13:15 Мале Пчелице – Виногради
 • 13:45 Мале Пчелице – Виногради
 • 14:15 Мале Пчелице – Виногради
 • 14:45 Мале Пчелице – Виногради
 • 15:45 Мале Пчелице – Виногради
 • 16:15 Мале Пчелице – Виногради
 • 16:45 Мале Пчелице – Виногради
 • 17:15 Мале Пчелице – Виногради
 • 18:15 Мале Пчелице – Виногради
 • 18:45 Мале Пчелице – Виногради
 • 19:45 Мале Пчелице – Виногради
 • 20:15 Мале Пчелице – Виногради
 • 21:15 Мале Пчелице – Виногради
 • 22:10 Мале Пчелице – Виногради

Смер А

 • 5:00 Виногради – Мале Пчелице
 • 5:50 Виногради – Мале Пчелице
 • 6:10 Виногради – Мале Пчелице
 • 6:40 Виногради – Мале Пчелице
 • 7:30 Виногради – Мале Пчелице
 • 8:20 Виногради – Мале Пчелице
 • 9:10 Виногради – Мале Пчелице
 • 10:00 Виногради – Мале Пчелице
 • 10:50 Виногради – Мале Пчелице
 • 11:40 Виногради – Мале Пчелице
 • 12:30 Виногради – Мале Пчелице
 • 13:20 Виногради – Мале Пчелице
 • 14:10 Виногради – Мале Пчелице
 • 15:00 Виногради – Мале Пчелице
 • 15:50 Виногради – Мале Пчелице
 • 16:40 Виногради – Мале Пчелице
 • 17:30 Виногради – Мале Пчелице
 • 18:20 Виногради – Мале Пчелице
 • 19:10 Виногради – Мале Пчелице
 • 19:55 Виногради – Мале Пчелице
 • 20:40 Виногради – Мале Пчелице
 • 21:25 Виногради – Мале Пчелице
 • 22:10 Виногради – Мале Пчелице

Смер Б

 • 5:00 Мале Пчелице – Виногради
 • 5:50 Мале Пчелице – Виногради
 • 6:40 Мале Пчелице – Виногради
 • 7:30 Мале Пчелице – Виногради
 • 8:20 Мале Пчелице – Виногради
 • 9:10 Мале Пчелице – Виногради
 • 10:00 Мале Пчелице – Виногради
 • 10:50 Мале Пчелице – Виногради
 • 11:40 Мале Пчелице – Виногради
 • 12:30 Мале Пчелице – Виногради
 • 13:20 Мале Пчелице – Виногради
 • 14:10 Мале Пчелице – Виногради
 • 15:00 Мале Пчелице – Виногради
 • 15:50 Мале Пчелице – Виногради
 • 16:40 Мале Пчелице – Виногради
 • 17:30 Мале Пчелице – Виногради
 • 18:20 Мале Пчелице – Виногради
 • 19:10 Мале Пчелице – Виногради
 • 19:55 Мале Пчелице – Виногради
 • 20:40 Мале Пчелице – Виногради
 • 21:25 Мале Пчелице – Виногради
 • 22:10 Мале Пчелице – Виногради

Смер А

 • 6:00 Виногради – Мале Пчелице
 • 7:30 Виногради – Мале Пчелице
 • 9:30 Виногради – Мале Пчелице
 • 11:30 Виногради – Мале Пчелице
 • 13:15 Виногради – Мале Пчелице
 • 15:15 Виногради – Мале Пчелице
 • 17:50 Виногради – Мале Пчелице
 • 19:30 Виногради – Мале Пчелице

Смер Б

 • 6:45 Мале Пчелице – Виногради
 • 8:30 Мале Пчелице – Виногради
 • 10:30 Мале Пчелице – Виногради
 • 12:30 Мале Пчелице – Виногради
 • 14:15 Мале Пчелице – Виногради
 • 17:00 Мале Пчелице – Виногради
 • 18:40 Мале Пчелице – Виногради