Линија 3

Денино Брдо - Бресница (Водовод)

Смер А

 • 5:00 Денино брдо – Бресница
 • 5:20 Денино брдо – Водовод
 • 5:45 Денино брдо – Бресница
 • 6:05 Денино брдо – Водовод
 • 6:35 Денино брдо – Бресница
 • 7:00 Денино брдо – Бресница
 • 7:25 Денино брдо – Водовод
 • 7:50 Денино брдо – Бресница
 • 8:15 Денино брдо – Бресница
 • 9:05 Денино брдо – Водовод
 • 9:30 Денино брдо – Бресница
 • 9:55 Денино брдо – Бресница
 • 10:45 Денино брдо – Бресница
 • 11:10 Денино брдо – Бресница
 • 11:35 Денино брдо – Бресница
 • 12:00 Денино брдо – Водовод
 • 12:25 Денино брдо – Бресница
 • 12:50 Денино брдо – Бресница
 • 13:15 Денино брдо – Бресница
 • 13:40 Денино брдо – Бресница
 • 14:05 Денино брдо – Водовод
 • 14:30 Денино брдо – Бресница
 • 14:55 Денино брдо – Водовод
 • 15:20 Денино брдо – Бресница
 • 15:45 Денино брдо – Бресница
 • 16:10 Денино брдо – Бресница
 • 16:35 Денино брдо – Бресница
 • 17:25 Денино брдо – Водовод
 • 17:50 Денино брдо – Бресница
 • 18:15 Денино брдо – Бресница
 • 19:05 Денино брдо – Бресница
 • 19:30 Денино брдо – Водовод
 • 19:55 Денино брдо – Бресница
 • 20:40 Денино брдо – Бресница
 • 21:00 Денино брдо – Водовод
 • 22:00 Денино брдо – Бресница
 • 22:25 Денино брдо – Водовод

Смер Б

 • 5:00 Водовод – Денино брдо
 • 5:20 Водовод – Денино брдо
 • 5:45 Бресница – Денино брдо
 • 6:10 Водовод – Денино брдо
 • 6:35 Бресница – Денино брдо
 • 6:50 Водовод – Денино брдо
 • 7:25 Бресница – Денино брдо
 • 7:50 Бресница – Денино брдо
 • 8:15 Водовод – Денино брдо
 • 8:40 Бресница – Денино брдо
 • 9:05 Бресница – Денино брдо
 • 9:55 Водовод – Денино брдо
 • 10:20 Бресница – Денино брдо
 • 10:45 Бресница – Денино брдо
 • 11:35 Бресница – Денино брдо
 • 12:00 Бресница – Денино брдо
 • 12:25 Бресница – Денино брдо
 • 12:50 Водовод – Денино брдо
 • 13:15 Бресница – Денино брдо
 • 13:40 Бресница – Денино брдо
 • 14:05 Бресница – Денино брдо
 • 14:30 Бресница – Денино брдо
 • 14:55 Водовод – Денино брдо
 • 15:20 Бресница – Денино брдо
 • 15:45 Водовод – Денино брдо
 • 16:10 Бресница – Денино брдо
 • 16:35 Бресница – Денино брдо
 • 17:00 Бресница – Денино брдо
 • 17:25 Бресница – Денино брдо
 • 18:15 Водовод – Денино брдо
 • 18:40 Бресница – Денино брдо
 • 19:05 Бресница – Денино брдо
 • 19:55 Бресница – Денино брдо
 • 20:20 Водовод – Денино брдо
 • 21:00 Бресница – Денино брдо
 • 21:35 Бресница – Денино брдо
 • 22:10 Бресница – Денино брдо

Смер А

 • 5:05 Денино брдо – Бресница
 • 5:55 Денино брдо – Водовод
 • 6:40 Денино брдо – Водовод
 • 7:25 Денино брдо – Бресница
 • 8:10 Денино брдо – Бресница
 • 8:55 Денино брдо – Бресница
 • 9:40 Денино брдо – Водовод
 • 10:25 Денино брдо – Бресница
 • 11:10 Денино брдо – Бресница
 • 11:55 Денино брдо – Водовод
 • 12:40 Денино брдо – Бресница
 • 13:25 Денино брдо – Бресница
 • 14:10 Денино брдо – Водовод
 • 14:55 Денино брдо – Водовод
 • 15:40 Денино брдо – Бресница
 • 16:25 Денино брдо – Бресница
 • 17:10 Денино брдо – Водовод
 • 17:55 Денино брдо – Бресница
 • 18:40 Денино брдо – Водовод
 • 19:25 Денино брдо – Бресница
 • 20:10 Денино брдо – Бресница
 • 20:55 Денино брдо – Водовод
 • 21:40 Денино брдо – Бресница
 • 22:25 Денино брдо – Водовод

Смер Б

 • 5:10 Водовод – Денино брдо
 • 5:55 Бресница – Денино брдо
 • 6:40 Водовод – Денино брдо
 • 7:25 Водовод – Денино брдо
 • 8:10 Бресница – Денино брдо
 • 8:55 Бресница – Денино брдо
 • 9:40 Бресница – Денино брдо
 • 10:25 Водовод – Денино брдо
 • 11:10 Бресница – Денино брдо
 • 11:55 Бресница – Денино брдо
 • 12:40 Водовод – Денино брдо
 • 13:25 Бресница – Денино брдо
 • 14:10 Бресница – Денино брдо
 • 14:55 Водовод – Денино брдо
 • 15:40 Водовод – Денино брдо
 • 16:25 Бресница – Денино брдо
 • 17:10 Бресница – Денино брдо
 • 17:55 Водовод – Денино брдо
 • 18:40 Бресница – Денино брдо
 • 19:25 Водовод – Денино брдо
 • 20:10 Бресница – Денино брдо
 • 20:55 Бресница – Денино брдо
 • 21:40 Водовод – Денино брдо
 • 22:25 Бресница – Денино брдо

Смер А

 • 6:15 Денино брдо – Водовод
 • 7:45 Денино брдо – Бресница
 • 9:15 Денино брдо – Водовод
 • 10:45 Денино брдо – Бресница
 • 12:15 Денино брдо – Водовод
 • 13:45 Денино брдо – Бресница
 • 15:15 Денино брдо – Водовод
 • 16:45 Денино брдо – Бресница
 • 18:15 Денино брдо – Водовод
 • 19:45 Денино брдо – Бресница
 • 21:15 Денино брдо – Водовод

Смер Б

 • 5:30 Водовод – Денино брдо
 • 7:00 Водовод – Денино брдо
 • 8:30 Бресница – Денино брдо
 • 10:00 Водовод – Денино брдо
 • 11:30 Бресница – Денино брдо
 • 13:00 Водовод – Денино брдо
 • 14:30 Бресница – Денино брдо
 • 16:00 Водовод – Денино брдо
 • 17:30 Бресница – Денино брдо
 • 19:00 Водовод – Денино брдо
 • 20:30 Бресница – Денино брдо
 • 22:00 Водовод – Денино брдо