Линија 25

Ердеч - Шумски рај

Смер А

 • 5:20 Ердеч – Шумски рај
 • 6:45 Ердеч – Шумски рај
 • 8:15 Ердеч – Шумски рај
 • 10:00 Ердеч – Шумски рај
 • 11:30 Ердеч – Шумски рај
 • 13:00 Ердеч – Шумски рај
 • 14:35 Ердеч – Шумски рај
 • 16:05 Ердеч – Шумски рај
 • 17:30 Ердеч – Шумски рај
 • 19:00 Ердеч – Шумски рај

Смер Б

 • 6:05 Шумски рај – Ердеч
 • 7:30 Шумски рај – Ердеч
 • 9:05 Шумски рај – Ердеч
 • 10:45 Шумски рај – Ердеч
 • 12:15 Шумски рај – Ердеч
 • 13:50 Шумски рај – Ердеч
 • 15:20 Шумски рај – Ердеч
 • 16:45  Шумски рај – Ердеч
 • 18:15 Шумски рај – Ердеч
 • 20:05 Шумски рај – Ердеч

Смер А

 • 5:20 Ердеч – Шумски рај
 • 6:50 Ердеч – Шумски рај
 • 8:35 Ердеч – Шумски рај
 • 10:00 Ердеч – Шумски рај
 • 12:00 Ердеч – Шумски рај
 • 14:15 Ердеч – Шумски рај
 • 16:05 Ердеч – Шумски рај
 • 17:45 Ердеч – Шумски рај
 • 20:00 Ердеч – Шумски рај

Смер Б

 • 6:10 Шумски рај – Ердеч
 • 7:30 Шумски рај – Ердеч
 • 9:20 Шумски рај – Ердеч
 • 10:45 Шумски рај – Ердеч
 • 12:50 Шумски рај – Ердеч
 • 15:20 Шумски рај – Ердеч
 • 16:50 Шумски рај – Ердеч
 • 18:45 Шумски рај – Ердеч
 • 20:50 Шумски рај – Ердеч

Смер А

 • 6:00 Ердеч – Шумски рај
 • 8:00 Ердеч – Шумски рај
 • 9:45 Ердеч – Шумски рај
 • 11:50 Ердеч – Шумски рај
 • 14:00 Ердеч – Шумски рај

Смер Б

 • 7:00 Шумски рај – Ердеч
 • 8:45 Шумски рај – Ердеч
 • 10:30 Шумски рај – Ердеч
 • 12:30 Шумски рај – Ердеч
 • 15:00 Шумски рај – Ердеч