Линија 24

Ћава - Кошутњак брдо

Смер А

 • 5:05 Ћава – Кошутњак брдо
 • 5:41 Ћава – Кошутњак брдо
 • 6:17 Ћава – Кошутњак брдо
 • 6:53 Ћава – Кошутњак брдо
 • 7:29 Ћава – Кошутњак брдо
 • 8:05 Ћава – Кошутњак брдо
 • 8:41 Ћава – Кошутњак брдо
 • 9:53 Ћава – Кошутњак брдо
 • 11:05 Ћава – Кошутњак брдо
 • 12:17 Ћава – Кошутњак брдо
 • 12:53 Ћава – Кошутњак брдо
 • 13:29 Ћава – Кошутњак брдо
 • 14:05 Ћава – Кошутњак брдо
 • 14:41 Ћава – Кошутњак брдо
 • 15:17 Ћава – Кошутњак брдо
 • 15:53 Ћава – Кошутњак брдо
 • 16:29 Ћава – Кошутњак брдо
 • 17:05 Ћава – Кошутњак брдо
 • 18:17 Ћава – Кошутњак брдо
 • 19:29 Ћава – Кошутњак брдо
 • 20:41 Ћава – Кошутњак брдо
 • 22:15 Ћава – Кошутњак брдо

Смер Б

 • 5:05 Кошутњак брдо – Ћава
 • 5:41 Кошутњак брдо – Ћава
 • 6:17 Кошутњак брдо – Ћава
 • 6:53 Кошутњак брдо – Ћава
 • 7:29 Кошутњак брдо – Ћава
 • 8:05 Кошутњак брдо – Ћава
 • 9:17 Кошутњак брдо – Ћава
 • 10:29 Кошутњак брдо – Ћава
 • 11:41 Кошутњак брдо – Ћава
 • 12:17 Кошутњак брдо – Ћава
 • 12:53 Кошутњак брдо – Ћава
 • 13:29 Кошутњак брдо – Ћава
 • 14:05 Кошутњак брдо – Ћава
 • 14:41 Кошутњак брдо – Ћава
 • 15:17 Кошутњак брдо – Ћава
 • 15:53 Кошутњак брдо – Ћава
 • 16:29 Кошутњак брдо – Ћава
 • 17:41 Кошутњак брдо – Ћава
 • 18:53 Кошутњак брдо – Ћава
 • 20:05 Кошутњак брдо – Ћава
 • 21:17 Кошутњак брдо – Ћава

Смер А

 • 5:05 Ћава – Кошутњак брдо
 • 5:41 Ћава – Кошутњак брдо
 • 6:17 Ћава – Кошутњак брдо
 • 6:53 Ћава – Кошутњак брдо
 • 7:29 Ћава – Кошутњак брдо
 • 8:05 Ћава – Кошутњак брдо
 • 8:41 Ћава – Кошутњак брдо
 • 9:53 Ћава – Кошутњак брдо
 • 11:05 Ћава – Кошутњак брдо
 • 12:17 Ћава – Кошутњак брдо
 • 12:53 Ћава – Кошутњак брдо
 • 13:29 Ћава – Кошутњак брдо
 • 14:05 Ћава – Кошутњак брдо
 • 14:41 Ћава – Кошутњак брдо
 • 15:17 Ћава – Кошутњак брдо
 • 15:53 Ћава – Кошутњак брдо
 • 16:29 Ћава – Кошутњак брдо
 • 17:05 Ћава – Кошутњак брдо
 • 18:17 Ћава – Кошутњак брдо
 • 19:29 Ћава – Кошутњак брдо
 • 20:41 Ћава – Кошутњак брдо
 • 22:15 Ћава – Кошутњак брдо

Смер Б

 • 5:05 Кошутњак брдо – Ћава
 • 5:41 Кошутњак брдо – Ћава
 • 6:17 Кошутњак брдо – Ћава
 • 6:53 Кошутњак брдо – Ћава
 • 7:29 Кошутњак брдо – Ћава
 • 8:05 Кошутњак брдо – Ћава
 • 9:17 Кошутњак брдо – Ћава
 • 10:29 Кошутњак брдо – Ћава
 • 11:41 Кошутњак брдо – Ћава
 • 12:17 Кошутњак брдо – Ћава
 • 12:53 Кошутњак брдо – Ћава
 • 13:29 Кошутњак брдо – Ћава
 • 14:05 Кошутњак брдо – Ћава
 • 14:41 Кошутњак брдо – Ћава
 • 15:17 Кошутњак брдо – Ћава
 • 15:53 Кошутњак брдо – Ћава
 • 16:29 Кошутњак брдо – Ћава
 • 17:41 Кошутњак брдо – Ћава
 • 18:53 Кошутњак брдо – Ћава
 • 20:05 Кошутњак брдо – Ћава
 • 21:17 Кошутњак брдо – Ћава

Смер А

 • 5:25 Ћава – Кошутњак брдо
 • 6:35 Ћава – Кошутњак брдо
 • 8:10 Ћава – Кошутњак брдо
 • 10:10 Ћава – Кошутњак брдо
 • 12:10 Ћава – Кошутњак брдо
 • 14:10 Ћава – Кошутњак брдо
 • 16:10 Ћава – Кошутњак брдо
 • 18:10 Ћава – Кошутњак брдо
 • 20:10 Ћава – Кошутњак брдо

Смер Б

 • 6:00 Кошутњак брдо – Ћава
 • 7:10 Кошутњак брдо – Ћава
 • 9:10 Кошутњак брдо – Ћава
 • 11:10 Кошутњак брдо – Ћава
 • 13:10 Кошутњак брдо – Ћава
 • 15:10 Кошутњак брдо – Ћава
 • 17:10 Кошутњак брдо – Ћава
 • 19:10 Кошутњак брдо – Ћава