Линија 2

(Нови Милановац) Петровац - Ждраљица (Доња Сабанта)

Смер А

 • 4:50 Петровац – Ждраљица
 • 5:20 Петровац – Ждраљица
 • 5:50 Нови Милановац – Доња Сабанта
 • 6:30 Петровац – Ждраљица
 • 7:15 Нови Милановац – Ждраљица
 • 7:45  Петровац – Ждраљица
 • 8:00 Нови Милановац – Доња Сабанта
 • 9:15  Петровац – Ждраљица
 • 9:50 Петровац – Доња Сабанта
 • 10:45  Петровац – Ждраљица
 • 11:50  Петровац – Доња Сабанта
 • 12:15  Нови Милановац – Ждраљица
 • 12:45  Петровац – Ждраљица
 • 13:25  Петровац – Доња Сабанта
 • 14:00  Петровац – Ждраљица
 • 14:15  Петровац – Доња Сабанта
 • 15:05  Нови Милановац – Доња Сабанта
 • 15:30 Петровац – Ждраљица
 • 16:00 Петровац – Ждраљица
 • 16:40 Петровац – Ждраљица
 • 17:35 Нови Милановац – Ждраљица
 • 18:15 Петровац – Доња Сабанта
 • 19:15 Петровац – Ждраљица
 • 20:00 Нови Милановац – Ждраљица
 • 21:05  Петровац – Доња Сабанта
 • 22:15 Петровац – Доња Сабанта

Смер Б

 • 4:50 Доња Сабанта – Нови Милановац
 • 5:30 Ждраљица – Петровац
 • 6:10 Доња Сабанта – Нови Милановац
 • 7:00 Доња Сабанта – Петровац
 • 7:15 Ждраљица – Нови Милановац
 • 8:30 Ждраљица – Петровац
 • 9:00 Доња Сабанта – Нови Милановац
 • 10:00 Ждраљица – Петровац
 • 10:45 Доња Сабанта – Петровац
 • 11:45 Ждраљица – Петровац
 • 12:40 Доња Сабанта – Петровац
 • 13:00 Ждраљица – Петровац
 • 13:30 Ждраљица – Петровац
 • 14:10 Доња Сабанта – Нови Милановац
 • 14:45 Ждраљица – Петровац
 • 15:05 Доња Сабанта – Петровац
 • 15:50 Доња Сабанта – Петровац
 • 16:45 Ждраљица – Нови Милановац
 • 17:30 Ждраљица – Петровац
 • 18:30 Ждраљица – Петровац
 • 19:10 Доња Сабанта – Нови Милановац
 • 20:00 Ждраљица – Петровац
 • 21:10 Ждраљица – Петровац
 • 22:00 Доња Сабанта – Нови Милановац

Смер А

 • 5:10 Нови Милановац – Доња Сабанта
 • 6:00 Нови Милановац – Доња Сабанта
 • 6:55 Нови Милановац – Ждраљица
 • 7:30 Петровац – Ждраљица
 • 8:25 Петровац – Доња Сабанта
 • 9:10 Нови Милановац – Ждраљица
 • 10:05 Петровац – Ждраљица
 • 10:50 Нови Милановац – Ждраљица
 • 11:45 Петровац – Доња Сабанта
 • 12:30 Петровац – Ждраљица
 • 13:15 Петровац – Доња Сабанта
 • 14:00 Петровац – Доња Сабанта
 • 15:00 Петровац – Доња Сабанта
 • 16:00 Петровац – Ждраљица
 • 16:35 Петровац – Ждраљица
 • 17:30 Нови Милановац – Ждраљица
 • 18:15 Петровац – Доња Сабанта
 • 19:00 Нови Милановац – Ждраљица
 • 20:00 Нови Милановац – Доња Сабанта
 • 21:05 Петровац – Доња Сабанта
 • 22:15 Петровац – Доња Сабанта

Смер Б

 • 5:10 Ждраљица – Нови Милановац
 • 6:10 Доња Сабанта – Нови Милановац
 • 6:45 Доња Сабанта – Петровац
 • 7:35 Ждраљица – Петровац
 • 8:25 Ждраљица – Нови Милановац
 • 9:00 Доња Сабанта – Петровац
 • 10:05 Ждраљица – Нови Милановац
 • 10:55 Ждраљица – Петровац
 • 11:45 Ждраљица – Петровац
 • 12:30 Доња Сабанта – Петровац
 • 13:15 Ждраљица – Петровац
 • 14:00 Доња Сабанта – Петровац
 • 15:05 Доња Сабанта – Петровац
 • 15:45 Доња Сабанта – Петровац
 • 16:45 Ждраљица – Нови Милановац
 • 17:25 Ждраљица – Петровац
 • 18:15 Ждраљица – Нови Милановац
 • 19:10 Доња Сабанта – Нови Милановац
 • 20:00 Ждраљица – Петровац
 • 21:05 Доња Сабанта – Петровац
 • 22:00 Доња Сабанта – Нови Милановац

Смер А

 • 6:00 Нови Милановац – Доња Сабанта
 • 6:50 Петровац – Доња Сабанта
 • 7:30 Петровац – Ждраљица
 • 8:25 Петровац – Доња Сабанта
 • 9:10 Нови Милановац – Ждраљица
 • 10:05 Петровац – Ждраљица
 • 10:50 Петровац – Ждраљица
 • 11:45 Петровац – Доња Сабанта
 • 12:30 Петровац – Ждраљица
 • 13:15 Петровац – Ждраљица
 • 14:00 Петровац – Ждраљица
 • 14:55 Петровац – Доња Сабанта
 • 15:45 Нови Милановац – Ждраљица
 • 16:35 Петровац – Ждраљица
 • 17:25 Петровац – Ждраљица
 • 18:15 Петровац – Доња Сабанта
 • 19:00 Нови Милановац – Ждраљица
 • 20:05 Петровац – Доња Сабанта
 • 20:50 Петровац – Ждраљица

Смер Б

 • 6:10 Ждраљица – Петровац
 • 6:45 Доња Сабанта – Петровац
 • 7:35 Доња Сабанта – Петровац
 • 8:25 Ждраљица – Нови Милановац
 • 9:10 Доња Сабанта – Петровац
 • 10:05 Ждраљица – Петровац
 • 10:55 Ждраљица – Петровац
 • 11:45 Ждраљица – Петровац
 • 12:30 Доња Сабанта – Петровац
 • 13:15 Ждраљица – Петровац
 • 14:00 Ждраљица – Петровац
 • 15:00 Ждраљица – Петровац
 • 15:45 Доња Сабанта – Петровац
 • 16:35 Ждраљица – Петровац
 • 17:15 Ждраљица – Петровац
 • 18:15 Ждраљица – Нови Милановац
 • 19:10 Доња Сабанта – Петровац
 • 19:55 Ждраљица – Петровац
 • 21:05 Доња Сабанта – Петровац