Линија 19

Денино брдо - Центар - Денино брдо

Смер А

 • 05:25 Денино брдо
 • 06:10 Денино брдо
 • 07:00 Денино брдо
 • 08:15 Денино брдо
 • 09:15 Денино брдо
 • 10:15 Денино брдо
 • 11:15 Денино брдо
 • 12:15 Денино брдо
 • 13:15 Денино брдо
 • 14:05 Денино брдо
 • 14:55 Денино брдо
 • 15:45 Денино брдо
 • 16:45 Денино брдо
 • 18:15 Денино брдо
 • 19:45 Денино брдо
 • 21:15 Денино брдо

Смер Б

 • 05:15 Денино брдо
 • 06:00 Денино брдо
 • 06:55 Денино брдо
 • 08:05 Денино брдо
 • 12:05 Денино брдо
 • 12:55 Денино брдо
 • 13:55 Денино брдо
 • 14:55 Денино брдо
 • 15:55 Денино брдо
 • 17:30 Денино брдо
 • 19:00 Денино брдо
 • 20:30 Денино брдо
 • 22:00 Денино брдо

Смер А

 • 6:00 Денино брдо
 • 7:30 Денино брдо
 • 9:15 Денино брдо
 • 11:15 Денино брдо
 • 13:15 Денино брдо
 • 15:15 Денино брдо
 • 16:45 Денино брдо
 • 18:15 Денино брдо
 • 19:45 Денино брдо
 • 21:15 Денино брдо

Смер Б

 • 5:15 Денино брдо
 • 6:45 Денино брдо
 • 8:15 Денино брдо
 • 10:05 Денино брдо
 • 12:05 Денино брдо
 • 14:05 Денино брдо
 • 16:00 Денино брдо
 • 17:30 Денино брдо
 • 19:00 Денино брдо
 • 20:30 Денино брдо
 • 22:00 Денино брдо

Смер А

 • 6:00 Денино брдо
 • 7:30 Денино брдо
 • 9:15 Денино брдо
 • 11:15 Денино брдо
 • 13:15 Денино брдо
 • 15:15 Денино брдо
 • 16:45 Денино брдо
 • 18:15 Денино брдо
 • 19:45 Денино брдо
 • 21:15 Денино брдо

Смер Б

 • 5:15 Денино брдо
 • 6:45 Денино брдо
 • 8:15 Денино брдо
 • 10:05 Денино брдо
 • 12:05 Денино брдо
 • 14:05 Денино брдо
 • 16:00 Денино брдо
 • 17:30 Денино брдо
 • 19:00 Денино брдо
 • 20:30 Денино брдо
 • 22:00 Денино брдо