Линија 16

Велико поље - Десимировац село

Смер А

 • 4:55 Велико Поље – Село
 • 5:45 Велико Поље – Село
 • 6:40 Велико Поље – Село
 • 7:30 Велико Поље – Пумпа
 • 8:50 Велико Поље – Село
 • 10:40 Велико Поље – Пумпа
 • 11:20 Велико Поље – Село
 • 12:20 Велико Поље – Село
 • 13:15 Велико Поље – Пумпа
 • 14:15 Велико Поље – Село
 • 15:05 Велико Поље – Село
 • 16:15 Велико Поље – Пумпа
 • 18:15 Велико Поље – Пумпа
 • 20:05 Велико Поље – Село
 • 22:15 Велико Поље – Село

Смер Б

 • 4:50 Село – Велико Поље
 • 5:40 Село – Велико Поље
 • 6:35 Село – Велико Поље
 • 7:30 Село – Велико Поље
 • 8:30 Пумпа – Велико Поље
 • 9:40 Село – Велико Поље
 • 11:30 Пумпа – Велико Поље
 • 12:15 Село – Велико Поље
 • 13:15 Село – Велико Поље
 • 14:15 Пумпа – Велико Поље
 • 15:10 Село – Велико Поље
 • 16:00 Село – Велико Поље
 • 17:30 Пумпа – Велико Поље
 • 19:00 Пумпа – Велико Поље
 • 21:00 Село – Велико Поље
 • 23:05 Село – Велико Поље

Смер А

 • 5:20 Велико Поље – Село
 • 7:00 Велико Поље – Село
 • 9:00 Велико Поље – Пумпа
 • 11:00 Велико Поље – Пумпа
 • 13:00 Велико Поље – Село
 • 15:00 Велико Поље – Село
 • 17:00 Велико Поље – Пумпа
 • 19:00 Велико Поље – Пумпа
 • 21:00 Велико Поље – Село

Смер Б

 • 6:10 Село – Велико Поље
 • 7:50 Село – Велико Поље
 • 9:50 Пумпа – Велико Поље
 • 11:50 Пумпа – Велико Поље
 • 13:50 Село – Велико Поље
 • 15:50 Село – Велико Поље
 • 17:50 Пумпа – Велико Поље
 • 19:50 Пумпа – Велико Поље
 • 21:50 Село – Велико Поље

Смер А

 • 5:30 Велико Поље – Село
 • 7:10 Велико Поље – Село
 • 10:30 Велико Поље – Пумпа
 • 13:00 Велико Поље – Пумпа
 • 15:30 Велико Поље – Село
 • 18:00 Велико Поље – Пумпа
 • 20:30 Велико Поље – Село

Смер Б

 • 6:20 Село – Велико Поље
 • 8:00 Село – Велико Поље
 • 11:20 Пумпа – Велико Поље
 • 13:50 Пумпа – Велико Поље
 • 16:20 Село – Велико Поље
 • 18:50 Пумпа – Велико Поље
 • 21:20 Село – Велико Поље