Линија 15

Корићани - Шумарице (Драча)

Смер А

 • 5:30 Корићани – Шумарице
 • 6:00 Корићани – Драча брдо
 • 6:30 Корићани – Драча брдо
 • 7:10 Корићани – Драча брдо
 • 8:00 Корићани – Шумарице
 • 8:30 Корићани – Драча брдо
 • 9:00 Корићани – Шумарице
 • 10:10 Корићани – Драча брдо
 • 10:40 Корићани – Драча брдо
 • 11:50 Корићани – Шумарице
 • 12:20 Корићани – Шумарице
 • 13:15 Корићани – Шумарице
 • 13:30 Корићани – Драча брдо
 • 14:10 Корићани – Драча брдо
 • 14:50 Корићани – Шумарице
 • 15:20 Корићани – Драча брдо
 • 16:05 Корићани – Драча брдо
 • 17:00 Корићани – Драча брдо
 • 17:45 Корићани – Шумарице
 • 18:40 Корићани – Драча брдо
 • 19:15 Корићани – Шумарице
 • 20:15 Корићани – Шумарице
 • 21:00 Корићани – Драча брдо
 • 22:15 Корићани – Драча брдо

Смер Б

 • 4:55 Драча брдо – Корићани
 • 5:50 Драча брдо – Корићани
 • 6:30 Шумарице – Корићани
 • 6:50 Драча брдо – Корићани
 • 7:20 Драча брдо – Корићани
 • 8:00 Драча брдо – Корићани
 • 8:50 Шумарице – Корићани
 • 9:20 Драча брдо – Корићани
 • 9:50 Шумарице – Корићани
 • 11:00 Драча брдо – Корићани
 • 11:30 Драча брдо – Корићани
 • 12:40 Шумарице – Корићани
 • 13:10 Шумарице – Корићани
 • 14:00 Шумарице – Корићани
 • 14:20 Драча брдо – Корићани
 • 15:10 Драча брдо – Корићани
 • 15:50 Шумарице – Корићани
 • 16:10 Драча брдо – Корићани
 • 16:55 Драча брдо – Корићани
 • 17:50 Драча брдо – Корићани
 • 18:35 Шумарице – Корићани
 • 19:30 Драча брдо – Корићани
 • 20:10 Шумарице – Корићани
 • 21:00 Шумарице – Корићани
 • 22:00 Драча брдо – Корићани

Смер А

 • 5:30 Корићани – Драча брдо
 • 6:00 Корићани – Драча брдо
 • 7:00 Корићани – Шумарице
 • 7:40 Корићани – Шумарице
 • 8:50 Корићани – Драча брдо
 • 9:40 Корићани – Шумарице
 • 11:00 Корићани – Драча брдо
 • 11:40 Корићани – Шумарице
 • 12:40 Корићани – Драча брдо
 • 13:40 Корићани – Шумарице
 • 14:20 Корићани – Драча брдо
 • 15:20 Корићани – Шумарице
 • 16:10 Корићани – Драча брдо
 • 17:20 Корићани – Шумарице
 • 18:10 Корићани – Шумарице
 • 19:10 Корићани – Драча брдо
 • 20:10 Корићани – Шумарице
 • 21:10 Корићани – Шумарице
 • 22:10 Корићани – Драча брдо

Смер Б

 • 5:10 Драча брдо – Корићани
 • 6:10 Драча брдо – Корићани
 • 6:50 Драча брдо – Корићани
 • 8:00 Шумарице – Корићани
 • 8:40 Шумарице – Корићани
 • 10:00 Драча брдо – Корићани
 • 10:40 Шумарице – Корићани
 • 11:50 Драча брдо – Корићани
 • 12:50 Шумарице – Корићани
 • 13:30 Драча брдо – Корићани
 • 14:30 Шумарице – Корићани
 • 15:10 Драча брдо – Корићани
 • 16:10 Шумарице – Корићани
 • 17:10 Драча брдо – Корићани
 • 18:10 Шумарице – Корићани
 • 19:10 Шумарице – Корићани
 • 20:10 Драча брдо – Корићани
 • 21:10 Шумарице – Корићани
 • 22:00 Шумарице – Корићани

Смер А

 • 5:00 Корићани – Драча брдо
 • 7:00 Корићани – Шумарице
 • 9:00 Корићани – Драча брдо
 • 11:00 Корићани – Драча брдо
 • 13:00 Корићани – Шумарице
 • 15:00 Корићани – Драча брдо
 • 17:00 Корићани – Шумарице
 • 19:00 Корићани – Драча брдо
 • 21:00 Корићани – Шумарице

Смер Б

 • 6:00 Драча брдо – Корићани
 • 8:00 Шумарице – Корићани
 • 10:00 Драча брдо – Корићани
 • 12:00 Драча брдо – Корићани
 • 14:00 Шумарице – Корићани
 • 16:00 Драча брдо – Корићани
 • 18:00 Шумарице – Корићани
 • 20:00 Драча брдо – Корићани
 • 22:00 Шумарице – Корићани